Sökning: "förmaksflimmer waran"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förmaksflimmer waran.

  1. 1. Improvements for Waran-patients in Finspång

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

    Författare :Emma Lennartsson; [2014]
    Nyckelord :Logistik; patienter; Vårdlogistik; Waran; Processkartläggning; Swim-lane diagram; Distriktssjuksköterskor; Biomedecinskanalytiker;

    Sammanfattning : Närsjukvården i Finspång har idag 540 patienter som är i behov av, och behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran. Läkemedlet ges till de som drabbats av blodpropp (bentrombos/lungemboli), förmaksflimmer eller har klaffproteser. LÄS MER