Sökning: "förnamn"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet förnamn.

 1. 1. Namnet ska ge rötter, men också vingar – En sociolingvistisk undersökning av invandrade föräldrars namnval till sina svenskfödda barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elaine Sjödin; [2021-10-01]
  Nyckelord :namn; förnamn; namnval; invandrade föräldrars namnval; identitet; identitetskonflikt; diskurs; deologi; makt; majoritetssamhälle;

  Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie undersöks vilka faktorer invandrade föräldrar kan se som väsentliga när de väljer namn till sina svenskfödda barn samt om namnvalen kanses som en del i en identitetsskapande process. Om så är fallet undersöks om det finns någon konflikt mellan olika identitetsframställningar. LÄS MER

 2. 2. Det ska vara fråga om ett namn : En kritisk granskning av den nya namnlagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Juridik; Offentlig rätt; Namnlagen; Förnamn; Efternamn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. PRONOMEN UTLÖSER KÖNSKATEGORISERING VID ANSIKTSIGENKÄNNING

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Paulsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ansiktsigenkänning påverkas av könskategorisering, därkönskategorier antingen påskyndar eller fördröjer tiden det taratt känna igen ett ansikte. Kategoriseringseffekten av kön vidansiktsigenkänning, har i tidigare forskning visats aktiveras närett androgynt ansikte presenteras med ett könstypiskt förnamn. LÄS MER

 4. 4. Det transspråkande klassrummet : – lärmiljöer, lärtillfällen och interaktioner i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Olivia Arvén; Jonna Bergman; Van Der Putten Johanna; [2020]
  Nyckelord :Translanguaging; classroom observation; observation tools; grade 2; Transspråkande; klassrumsobservation; observationsverktyg; årskurs 2;

  Sammanfattning : I denna empiriska studie har användningen av transspråkande undersökts på tre olikaskolor. Transspråkande innebär i korta drag att flerspråkiga elever ges möjlighet attanvända alla sina språk i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. ”Jag känner ju ibland att jag vill klona mig”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Felicia Augustsson; Elin Sixtensson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Barn; fritidspedagoger; fritidsverksamheter; fysisk aktivitet; hinder möjligheter; rörelse;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Karin GrahnExaminator: Förnamn EfternamnAntal sidor: 32 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER