Sökning: "förnuft"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet förnuft.

 1. 1. Ontologi och Sunt Förnuft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Max Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ontologi; Quantifier Variance; Meta-ontologi; Metafysik; Meta-metafysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?" : - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Gradin; Nora Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Immigrant students; values; norms; introduction programs; teaching; study material; Nyanlända elever; värderingar; normer; undervisning; språkintroduktion; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. LÄS MER

 3. 3. Hjärnan är för förnuftet vad hjärtat är för känslan : En redogörelse för hur begreppen förnuft och känsla har gestaltats i romanerna Robinson Crusoe samt Den unge Werthers lidanden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Rebecka Viktorin; [2019]
  Nyckelord :Upplysninge; romantiken; förromantiken; känsla; förnuft; strum; und; drang; werther; crusoe; robinson;

  Sammanfattning : En redogörelse för hur begreppen förnuft och känsla har gestaltats i romanerna Robinson Crusoe samt Den unge Werthers lidanden .... LÄS MER

 4. 4. Europadomstolen och slöjan : En kvinnas möjlighet till upprättelse

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Maamri; [2019]
  Nyckelord :Procedural justice; substantive justice; Freedom of Religion; Islamic veil; secularism; Islam; European Court of Human Rights; justification; Proceduriell rättvisa; substantiell rättvisa; religionsfrihet; slöja; sekularism; islam; Europadomstolen; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Det finns en utbredd kritik riktad mot Europadomstolen och dess tillämpning av religionsfriheten (artikel 9 i Europakonventionen). Akademiker har anklagat domstolen för att ha demonstrerat enbiasi fall som rör islam och slöjan. Domstolens bedömningar har upplevts som godtyckliga. LÄS MER

 5. 5. ”JAG TILLHÖR DE SOM INTE GILLAR ATT MAN HÄNVISAR TILL SUNT FÖRNUFT BARA FÖR ATT ALLA HAR OLIKA SUNT FÖRNUFT” EN KVALITATIV STUDIE OM LSS-PERSONALS UPPLEVELSE AV ATT ARBETA MED SEXUALITET OCH SEXUELL HÄLSA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Strannerud; Moa Strannerud; [2019]
  Nyckelord :Sexualitet; sexuell hälsa; boendepersonal; funktionsvariation; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie hade till syfte att undersöka hur boendepersonal på så kallade Pk1 LSS-boenden i Malmö stad upplever att det är att arbeta med att stödja brukare i deras sexualitet och sexuella hälsa. Mer specifikt syftade studien till att undersöka om det var något de ansåg var lättare eller svårare i arbetet samt om de upplevde vissa egenskaper som betydande för att kunna ge stöd. LÄS MER