Sökning: "förnuft"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet förnuft.

 1. 1. Effektiv vattenanvändning i hushåll : Principer, tillvägagångssätt och verktyg för kommuner

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Maja Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har vattenresurserna länge varit rikliga och vattenanvändningen i hushåll länge inte haft någon annan begränsning än sunt förnuft. Temporärt har vattenbrist i områden runt om i landet på senare år förordat bevattningsförbud och insatser för att begränsa uttaget från allt fattigare vattenkällor. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmodell i Vision Network Analysis för Preemraff Lysekils VGO-anläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Alexander Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Model; short-circuit currents; voltage drops; motor starts; simulation; Beräkningsmodell; kortslutningsströmmar; spänningsfall; motorstart; simulering;

  Sammanfattning : Preem AB har för oljeraffinaderiet Preemraff Lysekil begärt en uppdatering av deras beräkningsmodell i Vision Network Analysis som blivit inaktuell till följd av att en ny processdel tillkommit - VGO-anläggningen. Beräkningsmodellen är tänkt att användas vid beräkning av spänningsfall och kortslutningsströmmar, simulering av olika driftsituationer samt selektivplaner. LÄS MER

 3. 3. Trons grund(er) : En jämförande analys av C. Stephen Evans och Alvin Plantinga när det gäller synen på förhållandet mellan religiös tro och förnuft

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mattias Evertsson-Jogfors; [2020]
  Nyckelord :Faith and reason; religious belief; fideism; rationalism; C. Stephen Evans; Alvin Plantinga;

  Sammanfattning : In this thesis I analyse C. Stephen Evans and Alvin Plantingas perspectives on the relationship between faith and reason. I consider whether their viewpoints are best seen as forms of fideism, rationalism or beyond these categories. I also discuss how to define fideism, rationalism, faith, belief and reason. LÄS MER

 4. 4. ”Egentligen hade jag väl önskat att någon bara kom och tog mig i handen och sa ”det här är skitjobbigt, vi hjälper dig” - En intervjustudie om psykologers föreställningar om patientsuicid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Patient suicide; suicidology; suicidal; psychologist; notions; discourse; qualitative method; thematic analysis; Patientsuicid; suicidalitet; suicidologi; psykolog; föreställningar; diskurs; kvalitativ metod; tematisk analys;

  Sammanfattning : Psykologer är en utav de yrkesgrupper som löper störst risk att under sin karriär mista en patient i suicid. Trots det saknas svenska studier på psykologer och deras arbete med suicidala patienter. LÄS MER

 5. 5. Skildringen av kvinnliga regenter i svenska historieläroböcker från sent 1800-tal till nutid utifrån ett genusperspektiv. : En kvalitativ innehållsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Esteban; [2020]
  Nyckelord :Historieläroböcker; drottningar; manliga regenter; innehållsanalys; genuskontrakt;

  Sammanfattning : Syftet med läromedelsstudien är att undersöka hur de kvinnliga regenterna Margareta, Karin Månsdotter, Elisabeth I, Kristina och Ulrika Eleonora skildras i elva svenska historieläroböcker från sent 1800-tal till nutid utifrån ett genusperspektiv. Jag använder mig av teoretiska utgångspunkter i genusteori och genuskontrakt med avseende att undersöka vilka manligt och kvinnligt kodade egenskaper som finns i olika läroböcker om olika drottning under olika tidsperioder. LÄS MER