Sökning: "förnybara energikällor"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden förnybara energikällor.

 1. 1. Electrification of Last-Mile Transport : A Study of Charging Infrastructure and Collaborative Business Model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Elin Johansson; Marcus Rostmark; [2022]
  Nyckelord :Electrification; electric vehicles; last-mile; charging infrastructure; risk analysis; collaborative business models; Elektrifiering; elfordon; sista milen; laddinfrastruktur; riskanalys; kollaborativ affärsmodell;

  Sammanfattning : Electrification of the transport sector is an important step in reducing the global greenhouse gas (GHG) emissions. Compared to traditional internal combustion engine vehicles (ICEVs), electric vehicles (EVs) produce no tail-pipe emissions and could be coupled with responsible energy production from renewable energy sources to reduce coupled emissions of their operation. LÄS MER

 2. 2. Optimization of Infrastructure Investment for Decarbonization of Public Buses Through Electricity and Hydrogen : The Case Study of Umeå

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Maria Inês Rocha Jacob; [2022]
  Nyckelord :Electric buses; fuel cell buses; renewable energy sources; green hydrogen; EV charging stations; hydrogen refuelling stations; Sweden; Elbussar; bränslecellsbussar; förnybara energikällor; grön vätgas; laddningsstationer för elfordon; tankstationer för vätgas; Sverige;

  Sammanfattning : Battery electric vehicles and fuel cell vehicles, i.e. hydrogen vehicles, are promising alternatives to internal combustion engine vehicles to reduce GHG emissions from the transport sector. EV charging and hydrogen refuelling infrastructure is crucial to the deployment of alternative fuels in transport. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi i företags årsredovisningar - En studie av hur företag rapporterar kring den cirkulära ekonomin till externa intressenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Leimalm; Micaela Selenius; [2021-09-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; cirkulär ekonomi; cirkulära aktiviteter; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Flera intressenter har uppmärksammat behovet av en cirkulär ekonomi för att uppnå en hållbar tillväxt i samhället. Med en cirkulär ekonomi avses att frikoppla ökad resursförbrukning från ekonomisk tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Repowering av vindkraftverk - Sätter lagstiftningen käppar i hjulet för en del av Sveriges klimatmål avseende förnybar energi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kimberly Edman; [2021-02-17]
  Nyckelord :Miljörätt; Repowering; Uppgradering; Generationsbyte; Vindkraft; Förnybartdirektivet; Klimatmål; Förnybar energi; Tillståndsförfarande; Tillståndsprocess;

  Sammanfattning : Vindkraft har en viktig roll för möjligheterna att uppfylla Sveriges klimatmål avseende förnybar energi. Samtidigt som den tekniska utvecklingen på området har gått oerhört snabbt, börjar en del vindkraftverk bli föråldrade. LÄS MER

 5. 5. Möjligheten att övergå till off grid : En studie av hur en gård kan övergå till ett off grid småhus med avseende på energianvändningen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Hala Mahfoud; Allachen Oudah; [2021]
  Nyckelord :Off grid; renewable energy sources; local energy production; local energy storage.; Off grid; förnybara energikällor; lokal energiproduktion; lokal energilagring.;

  Sammanfattning : Termen off grid är av stort intresse nuförtiden och tillämpas av många privata ägare såväl som företag. Att vara off grid innebär att kunna hantera energiförsörjningen, avlopp och vatten. Den utmanande aspekten av övergången till off grid är hanteringen av energiförsörjningen. LÄS MER