Sökning: "förnyelsebar energi"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden förnyelsebar energi.

 1. 1. Solcellspaneler på kulturhistoriska tak – En skänk från ovan? : En komparativ fallstudie om Fläckebo kyrka och Stuguns nya kyrka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Humla Dahl; [2019]
  Nyckelord :solenergi; solceller; solcell; solcellspanel; solcellspaneler; solpanel; solpaneler; kyrka; kyrkor; kulturhistoriskt värde; kulturhistoriskt värdefull; kulturhistorisk; värde; värdefull; förvanskning; förminskning; förnyelsebar energi; förnyelsebar; energi; Fläckebo kyrka; Stuguns nya kyrka; Stuguns kyrka; Virke kyrka; Stugun; Fläckebo; Virke;

  Sammanfattning : Följande undersökning är en komparativ fallstudie av två tillståndsansökningar, genomförda i enlighet med Kulturmiljölag 1988:950, gällande solcellspaneler på kyrkligt kulturminne. Undersökningar belyser Fläckebo kyrka i Västmanlands län och Stuguns nya kyrka i Jämtlands län och studerar hur dessa fått avslag, respektive bifall till montering av solcellspaneler på kyrkobyggnadernas tak. LÄS MER

 2. 2. Prospects of Renewable Energy for the New City of El Alamein, Egypt : An Energy System Model using OSeMOSYS to obtain the most cost-efficient electricity production mix

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Simon Färegård; Marko Miletic; Erik von Schultz; [2019]
  Nyckelord :Renewable Energy; Energy System Modelling; OSeMOSYS; El Alamein; Egypt; Förnyelsebar Energi; energisystemmodellering; OSeMOSYS; El Alamein; Egypten;

  Sammanfattning : With the motivation to mitigate the effects caused by one of humankind’s biggest challenges, climate change, the purpose of this minor field study was to examine the prospects of renewable energy technologies as part of a larger ambition to offer clean and affordable energy for all, in line with United Nations Sustainable Development Goals. The study was conducted for El Alamein in Egypt, a city under construction that will house four million residents. LÄS MER

 3. 3. INFLYTANDET AV CERTIFIERINGEN MILJÖBBYGGNAD INOM ENERGI FÖR NYBYGGNATIONER

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jasmin Halilic; Elin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Energy; Miljöbyggnad; Renewable energy; Self-producing renewable energy; Egenproducera förnybar energi; Energi; Förnyelsebar energi; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Syfte: De globala växthusutsläppen är en stor fråga både för landet och världen. Därför måste man hitta alternativ samt lösningar till att producera förnyelsebar energi. En vision för förnyelsebar energi är att producera fastighetsnära förnybar energi. LÄS MER

 4. 4. Multi-stakeholder collaboration in wind power planning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Emmy Bwimba; [2019]
  Nyckelord :collaborative participation; legitimacy theory; stakeholders; stakeholder theory; social license to operate; wind energy; legitimitetsteori; intressenter; intressentteori; samverkansdeltagande; vindkraft;

  Sammanfattning : Wind power industry is rapidly growing in Sweden. The country has decided that by year 2020, the share of renewable energy will be 50 % of total renewable energy supplied in the country (Vindval, 2013). Wind energy is perceived by many as the future of renewable energy especially in northern Europe. LÄS MER

 5. 5. Energibesparing med visualisering av elförbrukning : Teknisk lösning och möjligheter

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Patrik Tennelöv; [2019]
  Nyckelord :Elmätning;

  Sammanfattning : Det finns begränsningar i elnätet i Sverige. Tillsammans med utmaningar som uppstår vid omställningen av energisektorn till förnyelsebar energi så uppstår det en problematik som behöver lösas då samhället är beroende av elektricitet. En dellösning för att möta problemen är energibesparingar. LÄS MER