Sökning: "förnyelsebara bränslen"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden förnyelsebara bränslen.

 1. 1. Vätgasutvecklande nickelelektroder : Vätningens inverkan vid beläggning med metallkloridbaserad lösning på nickelytor.

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Marcus Haeggström; [2020]
  Nyckelord :kemiteknik; Vätgas;

  Sammanfattning : The production of hydrogen gas might be a part of the transition towards renewable fuels. Hydrogen can be used as fuel, electricity or heat with the help of an energy converter. In the production of hydrogen gas, electrolysis is usually used, which means that water is split into hydrogen and oxygen. LÄS MER

 2. 2. Elförsörjning i villor från kraftvärme : En fallstudie på ett fjärrvärmesystem i en medelstor stad i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Michelle Jansson; [2020]
  Nyckelord :Kraftvärme; fjärrvärme; elproduktion; elförbrukning;

  Sammanfattning : Ökade växthusgasutsläpp leder till klimatförändringar vilket påverkar miljön och livet på jorden. En del i att motverka dessa förändringar är att ställa om energisystemets beroende av fossila bränslen till förnyelsebara energikällor. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Sugar Signaling during Xylose Oxidation in Saccharomyces cerevisiae

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Viktor Persson; [2020]
  Nyckelord :Saccharomyces cerevisiae; yeast; xylose oxidation; sugar signaling; biosensor; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The sugar signaling state of cells oxidizing xylose was investigated through the chromosomal integration of the Weimberg pathway into previously established biosensor strains capable of monitoring the Snf3p/Rgt2p, SNF1/Mig1p, and cAMP/PKA pathways through the expression of HXT1, SUC2, and TPS1, respectively. Ultimately, two new strains were successfully developed containing both the Weimberg pathway and a biosensor for either HXT1 (TMB CB 112) or TPS1 (TMB CB 117). LÄS MER

 4. 4. Hydrogen gas in Sweden : Is hydrogen gas a viable energy carrier in Sweden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Katarina Björkman; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen; Sweden; Economic viability; Energy storage; Vehicle fuel;

  Sammanfattning : Detta arbete innefattar att undersöka hur vätgas kan användas i Sverige, dels för energilagring men även som bränsle för fordon. Den ökande användningen av varierande förnyelsebara energikällor i den svenska energimixen innebär problem med stabilitet i kraftnätet, något som energilagring kan vara en lösning på. LÄS MER

 5. 5. Intelligent Charging Algorithm for Electric Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Sörme; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles play an important role in creating a fossil free transport sector. Making the vehicles efficient involves many new areas outside the manufacturing process, such as chargers, power grids and electricity markets. LÄS MER