Sökning: "förord c uppsats"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förord c uppsats.

  1. 1. Analys av ett lärobokskapitel - sett ur ett elev- och lärarperspektiv samt i komparation med en tidigare liknande studie

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sofia Olsson; Tord Bånghäll; Sara Freudenthal; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGI examensarbetet Analys av ett lärobokskapitel - sett ur ett elev- och lärarperspektiv samt ikomparation med en tidigare liknande studie, har ett kapitel ur Perspektiv på historien Aanalyserats grundligt via enkätundersökning, djupintervjuer och en brukstextanalys. Analysenkompareras sedan med en tidigare skriven uppsats, Analys av ett lärobokskapitel, skriven avSara Freudenthal 2003. LÄS MER