Sökning: "förord examensarbete"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden förord examensarbete.

 1. 1. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 2. 2. Something old, something new, something borrowed, something blue : A collaborative master thesis project exploring the development of Löfstrands Verkstad’s identity through physical artifacts, the contextualization of them and the system that provides them.

  Magister-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Emil Håkansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förord:Ämnet för mitt examensarbete var att arbeta med företagsidentitet genom att fläta samman ett specifikt företags (Löfstrands möbelrenoveringsverkstad) befintliga verksamhetsstruktur och ambition med planeringen och formgivningen av dess egenproducerade objekt.Löfstrands Verkstads vilja att skapa möbler som skall kunna ärvas vidare (likt de möbler de renovering i sin befintliga verksamhet) lades tillsammans med möjligheterna med småskalig produktion (i deras verkstad, samt kontaktnät) som grund till en verksamhetsbreddning för Löfstrands Verkstad i Hägersten. LÄS MER

 3. 3. Uppfattning om ämnen och den pedagogiska utmaningen En studie om gymnasieelevers och lärarens syn på olika ämnen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nathalie Falinski; Liana Sjölund; Pernilla Isacson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett problemområde som vi upptäckte på våra VFU-skolor var att vissa ämnen värderas olika.Framför allt märkte vi att de estetiska lärarna inte prioriterades lika mycket som andraämneslärare. LÄS MER

 4. 4. Renommésnyltning - ett oansenligt skydd för gott anseende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Per Holmgren; [2001]
  Nyckelord :Marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar det skydd mot renommésnyltning som utgår från marknadsföringslagen (MFL). Arbetet handlar alltså främst om det skydd mot renommésnyltning som näringsidkare kan påräkna sig i olika marknadsföringssituationer. De materiella reglerna i MFL består av en generalklausul (4 §) och en regelkatalog (5-13 a §§). LÄS MER