Sökning: "förord"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet förord.

 1. 1. Lärarens inställning och användande av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Incegül; Arbnora Rexhepi; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; yngre barn; digitala verktyg; digitala enheter i undervisingen;

  Sammanfattning : Inom ramen för grundlärarutbildningen F-3 i kursen ”självständigt arbete i fördjupningsämnet”, vid Malmö Universitet, har vi fått i uppdrag att skriva ett självständigt arbete med utgångspunkt i vårt fördjupningsämne: svenska. Genom vår kunskapsöversikt vill vi ta reda på vilka faktorer det är som påverkar lärarens inställning till digitala verktyg och hur lärarens inställning i sin tur påverkar i vilken omfattning de digitala verktygen används i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Det matematikdidaktiska skiftet i svenska läroböcker : En studie av matematikböcker i gymnasiets årskurs 1 under två läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Martin Wisell; [2020]
  Nyckelord :Läroboksanalys; Matematikdidaktiska skiftet; Matematikens processer; Övningsuppgifter; Problemlösning; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka eventuella förändringar i svenska läroböcker i matematik till följd av det matematikdidaktiska skiftet. Det matematikdidaktiska skiftet förstås här som en bred internationell trend inom matematikdidaktiken, manifesterad bland annat genom Standards 2000 från NCTM och KOM-projektet i Danmark. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att främja elevers läsförståelse : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Dahlström; Jaqueline Rappell; [2020]
  Nyckelord :lässtrategi; läsförståelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning En god läsförståelseförmåga följer oss hela livet, att kunna läsa och förstå är en individuellrättighet. För att eleverna ska få möjligheten till detta behöver skolan bedriva en målinriktad undervisning. LÄS MER

 4. 4. Jämkning av äktenskapsförord : En undersökning av makars möjlighet att jämka oskäliga förord med fokus på domstolens bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk familjerätt; familjerätt; äktenskapsförord;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Achieving New Standards in Prosthetic Socket Manufacturing

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Arman Tommy Gharechaie; Omid Darab; [2019]
  Nyckelord :Prosthetic Socket; Transradial Socket; Additive Manufacturing; Prosthesis Cooling; Targeted Muscle Reinnervation; Thermal Management of Lower-Limb Prosthesis; 3D-Scanning; 3D-Printing; Electromyography; Underarmsprotes; Transradial Protes; Additiv Tillverkning; Proteskylning; Targeted Muscle Reinnervation; värmehanteringssytem för underarmsprotes; 3D-skanning; 3D-utskrift; elektromyografi;

  Sammanfattning : Preface: The research about product development of a prosthetic socket was conducted by two students from Mälardalen University, department of Innovation, Design, and Technology. Background: The most recent public survey shows that an estimated 5 million people in China are amputees, out of which a significantly large portion are below-elbow amputees. LÄS MER