Sökning: "förortsproblematik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet förortsproblematik.

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Den missförstådda förorten? : En kvantitativ innehållsanalys om Göteborgs Postens gestaltning av Biskopsgården under året 2015

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erika Schmelter; [2015]
  Nyckelord :Biskopsgården; förortsproblematik; medierapportering; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how the socio- economic disadvantaged suburb Biskopsgården has been portrayed in the Swedish newspaper Göteborgs Posten during the year of 2015. These types of Swedish suburbs are often commonly located in the outskirts of major cities and a common denominator for these types of areas is that they are often seen as “problem areas” in media. LÄS MER

 3. 3. Rapportering om förortsproblematik i media : - Ett uttryck för stigmatiserande strukturell diskriminering eller en arena för möjlighetsorienterade politiska lösningar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Evelina Lundgren; [2013]
  Nyckelord :media; förorter; politiska lösningar; dagordningsteori; strukturell diskriminering; stigmatisering;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the nature of the medial compartment regarding the reporting of problems in conjunction with suburbs. Previous research on discrimination in the media shows that people living in the suburbs considers suburbs being portrayed negatively in the media. LÄS MER