Sökning: "förortsslang"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet förortsslang.

 1. 1. "Det är ingen struktur - det är förortssvenska" : Användningen av multietniskt ungdomsspråk i och utanför undervisningen ur ett högstadielärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sara Elaies; [2021]
  Nyckelord :Förortsslang; förortssvenska; attityder; multietniskt ungdomsspråk; högstadielärare; svenska som andraspråk; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka SVA-lärares erfarenheter av och attityder till multietniskt ungdomsspråk (förortssvenska och förortsslang), i och utanför undervisningen. För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod och fyra lärare intervjuades. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt" : Gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förortssvenska; förortsslang; attityder; beskrivningar; sociolingvistisk medvetenhet; gymnasielärare.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på flera former av migrationsrelaterad språklig variation, däribland förortssvenska och förortsslang. Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang . LÄS MER

 3. 3. Föreställningar kring talspråk i förorten : En attitydundersökning av och bland flerspråkiga ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linn Molife; [2015]
  Nyckelord :förortsslang; förortssvenska; matched guise; sociolingvistik; attityd;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur ungdomar i en Stockholmsförort uppfattar tio olika talprov från fem olika talare (matched guise). Jag har låtit genomföra en enkätundersökning följt av en gruppdiskussion för att få reda hur ungdomarna uppfattar de olika talproven. Studien är inspirerad av Bijvoet och Frauruds SALAM-studie. LÄS MER

 4. 4. "Det är som att vi rappar" : om tjejers inställning till och användning av förortsslang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karin Senter; [2015]
  Nyckelord :förort; förortsslang; multietniskt ungdomsspråk; tjejer; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är tredelat. Den första delen behandlar hur deltagarna, som alla är tjejer med förortsbakgrund, använder och uppfattar företeelserna förortsslang och förorts­svenska. Den andra delen syftar till att ge en bild av hur hemförorten uppfattas och vilka faktorer som kan påverka användningen av förortsslang. LÄS MER

 5. 5. Suburban Swedish maturing : Examining variation and perceptions among adult speakers of Swedish contemporary urban vernacular

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Nathan Young; [2014]
  Nyckelord :Rinkeby Swedish; slang; Suburban Swedish; contemporary urban vernacular; normalized pairwise variability index; nPVI; prosodic rhythm; linguistic artifacts; sociophonetic variation; meta-pragmatic stereotypes; prestige forms; rinkebysvenska; förortsslang; förortssvenska;

  Sammanfattning : Up to now, adolescent speakers have been the primary focus when researching contemporary variation in the language of Sweden’s urban areas. This study contributes to the growing body of research on the topic by examining and reporting on adult speakers of what is here referred to as förortssvenska (English: Suburban Swedish). LÄS MER