Sökning: "förortssvenska"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet förortssvenska.

 1. 1. Helt ärligt berikar vi ert språk. En studie om ungdomars uppfattning om multietniskt ungdomsspråk och förekomsten av dess språkdrag hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helena Andersson; [2018-07-04]
  Nyckelord :multietniskt ungdomsspråk; identitet; förortssvenska; språkdrag av förortssvenska; attityder till förortssvenska;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken syn ungdomar har på förortssvenska samtatt se om språkdragen av denna varietet finns kvar hos talare av varieteten när denått en vuxen ålder. Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER

 2. 2. "Vi lärare måste bara lära oss att förstå förortssvenska!" : -Högstadielärares reflektioner över förortssvenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ana Popovic; Erik Sebestyén Fred; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt" : Gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förortssvenska; förortsslang; attityder; beskrivningar; sociolingvistisk medvetenhet; gymnasielärare.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på flera former av migrationsrelaterad språklig variation, däribland förortssvenska och förortsslang. Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang . LÄS MER

 4. 4. "Lite konstig ordföljd ibland men det funkar i stilnivå" : En undersökning om studenters kunskaper, uppfattningar och attityder till multietnisk socio-dialekt

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Susanne Nordling; [2015]
  Nyckelord :multietnisk socio-dialekt; multietniskt ungdomsspråk; förortssvenska; svenska som andraspråk; andraspråkssvenska; attityder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Föreställningar kring talspråk i förorten : En attitydundersökning av och bland flerspråkiga ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linn Molife; [2015]
  Nyckelord :förortsslang; förortssvenska; matched guise; sociolingvistik; attityd;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur ungdomar i en Stockholmsförort uppfattar tio olika talprov från fem olika talare (matched guise). Jag har låtit genomföra en enkätundersökning följt av en gruppdiskussion för att få reda hur ungdomarna uppfattar de olika talproven. Studien är inspirerad av Bijvoet och Frauruds SALAM-studie. LÄS MER