Sökning: "förortssvenska"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet förortssvenska.

 1. 1. "Det är ingen struktur - det är förortssvenska" : Användningen av multietniskt ungdomsspråk i och utanför undervisningen ur ett högstadielärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sara Elaies; [2021]
  Nyckelord :Förortsslang; förortssvenska; attityder; multietniskt ungdomsspråk; högstadielärare; svenska som andraspråk; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka SVA-lärares erfarenheter av och attityder till multietniskt ungdomsspråk (förortssvenska och förortsslang), i och utanför undervisningen. För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod och fyra lärare intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Ur det andra perspektivet : En interpretativ fenomenologisk analys om hur unga män upplever att det är att leva i Sverige med utomeuropeisk bakgrund 

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marie Ström; Joakim Koski; [2021]
  Nyckelord :IPA; mellanförskap; etnisk identitet; etnicitet; invandrarbakgrund grupptillhörighet; integration;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to better understand how young men with non-European ethnicity experience life in Sweden, and which expectations they think society has on people with their group affiliation. A qualitative method with an inductive approach was applied where five men with non-European ethnicity, between the ages of 19–25, were interviewed with semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Helt ärligt berikar vi ert språk. En studie om ungdomars uppfattning om multietniskt ungdomsspråk och förekomsten av dess språkdrag hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helena Andersson; [2018-07-04]
  Nyckelord :multietniskt ungdomsspråk; identitet; förortssvenska; språkdrag av förortssvenska; attityder till förortssvenska;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken syn ungdomar har på förortssvenska samt att se om språkdragen av denna varietet finns kvar hos talare av varieteten när de nått en vuxen ålder. Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER

 4. 4. UTANFÖRSKAP,MACHOKULTUR OCHVARUMÄRKET FÖRORTEN : En kvalitativ analys av svenska hiphoptexter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Hjoberg; [2018]
  Nyckelord :hip hop; the Projects; socially stigmatized areas; territorial stigmatization; macho culture; branding; Swedish of the Projects.; hiphop; förort; socialt utsatta områden; territoriell stigmatisering; machokultur; varumärkesbyggande; förortssvenska.;

  Sammanfattning : Svensk hiphop är en växande genre som kan tolkas ha koppling till socialt utsatta ytterstadsområden. Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera innehållet i utvalda svenska hiphoplåtar. I studien analyserades svenska hiphoptexter i form av två delstudier. LÄS MER

 5. 5. "Vi lärare måste bara lära oss att förstå förortssvenska!" : -Högstadielärares reflektioner över förortssvenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ana Popovic; Erik Sebestyén Fred; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER