Sökning: "förortstorg"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet förortstorg.

 1. 1. Lokala förortstorg/stadsdelscentra : Hur och i vilka former ska de bevaras/utvecklas?

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Namo Marouf; [2012]
  Nyckelord :Service; Mötesplats; Stadsdelscentra; Förortscentra; Torg; Dagligvaruhandel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulrika Svensson; [2012]
  Nyckelord :Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. LÄS MER

 3. 3. Kan man ingjuta mer liv i Norra Fäladens centrum? : analys, diskussion och förslag på hur man kan skapa ett bättre lokalt centrum genom fysiska åtgärder

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Elin Werner; [2009]
  Nyckelord :lokalt centrum; förortstorg; stadsutveckling; Jane Jacobs; Jan Gehl; Norra Fäladen; Fäladstorget; förortsplanering; grannskapsplanering; områdesanalys;

  Sammanfattning : This is a master thesis on how to develop the central area of Norra Fäladen, a suburban housing area in the town of Lund, Sweden. The area is discussed on the basis of literature studies, analysis, and place descriptions, which leads on to a proposal. LÄS MER