Sökning: "förpackning lagstiftning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden förpackning lagstiftning.

 1. 1. Stöld av domännamn på Internet - ur ett varumärkesrättsligt, straffrättsligt och jurisdiktionsmässigt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Susan Ucar; [2001]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För bara ett par år sedan var tvister om domännamn på Internet ett hett ämne. Det fanns ingen lagstiftning på området som reglerade frågan om vem som hade bättre rätt till ett domännamn. Inte ens i USA där Internet har sitt ursprung fanns någon lagstiftning som angrep detta problemområde. LÄS MER

 2. 2. Analys av engångs-, flergångs-, och retur förpackningssystem hos Wascator

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Niklas Lovén; Joakim Sundqvist; [1996]
  Nyckelord :förpackning; flöden; Wascator; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förändringar i europeisk lagstiftning har gett producenten ett ansvar för återvinning av använda förpackningar. Den nya lagstiftningen skall vara implementerad i de nationella lagarna senast den 30 juni 1996. Inga förpackningar får om fem år introduceras på marknaden om det inte finns ett uppbyggt återvinningssystem. LÄS MER