Sökning: "förprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet förprövning.

 1. 1. Förprövning av svenska nötkreaturstallar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Moa Linder; [2016]
  Nyckelord :förprövning; nötkreatur; djurvälfärd; stall; Jordbruksverkets ansökningsblankett D173B; kompletteringar;

  Sammanfattning : Abstract According to Swedish legislation, a cattle farmer who owns more than 20 cattle and wishes to build, rebuild or add to already existing housing facilities will need to apply for an approval from the Swedish authority County administrative board (CAB) before the building can commence. Assuming that the application is entirely complete and will not require additional information the CAB has eight weeks to consider whether to approve the application or not. LÄS MER

 2. 2. Vikten av en god hästvälfärd i inhysningsmiljön – kan länsstyrelsens granskning genom förprövningsunderlaget säkerställa hästen en god välfärd i stallet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Klara Hellman; [2016]
  Nyckelord :Hästvälfärd; Förprövning av stall; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study shows that to establish good horse welfare in the stable the housing conditions need to be carefully considered. Swedish animal welfare legislation imposes requirements of stable and horse owners to act in a certain way to prevent animal suffering. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller icke vara närvarande - En analys av möjligheterna att döma den tilltalade i sin utevaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Bergqvist; [2015]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; utevarohandläggning; trial in absentia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt finns det en huvudregel i 21 kap. 2 § rättegångsbalken om en skyldighet för en misstänkt i brottmål att närvara vid huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt. En sådan skyldighet finns inte om målet kan avgöras utan att den misstänkte är närvarande och närvaron kan antas vara utan betydelse för utredningen. LÄS MER

 4. 4. A comparison of two certification schemes for dairy cow welfare in relation to resource-based, management-based and animal-based measures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Niclas Högberg; [2013]
  Nyckelord :animal welfare; welfare measures; certification schemes; dairy cow; djurvälfärd; välfärdsmått; certifieringsprogram; mjölkkor;

  Sammanfattning : Traditionally risk-based measures have been used to assess animal welfare in legislation and certification schemes. With increased knowledge and research, debate today tends to focus on and advocate the use of animal-based measures. LÄS MER

 5. 5. Legala förutsättningar och ekonomiska stöd för byggande av häststall

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emma Berntsson; [2013]
  Nyckelord :bygglov; förprövning; finansiering; gödsel; häst; miljö; stöd; tillstånd;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en litteraturstudie som behandlar vissa övergripande lagar och regler för byggande av häststall. Det grundar sig på ett specifikt fall, och en allmän redogörelse för vad som gäller framgår i litteraturstudien. Hästnäringen i Sverige växer varje år och allt fler vill arbeta med sitt intresse. LÄS MER