Sökning: "förrädare"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet förrädare.

 1. 1. Visselblåsaren Edward Snowden i olika medieformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Persdotter; [2020]
  Nyckelord :Edward Snowden; visselblåsare; hjälte; förrädare; USA; NSA; media;

  Sammanfattning : This essay discusses the portrait of the whistleblower Edward Joseph Snowden in different media forms. Edward Snowden, the NSA employee who in June 2103 revealed NSA’s secret global surveillance system in the newspapers The Guardian UK, The Washington Post and The New York times, has been portrayed in various types of media such as news articles, film, documentary and self-biography. LÄS MER

 2. 2. Judas - förrädare eller överlämnare? En semantisk studie av verbet παραδίδωμι och verbets påverkan på Judasgestalten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Marcela Szumislawska Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Judas Iscariot; Jesus; betray; hand over; παραδίδωμι; lexical meaning; transitivity; collocations; the Gospel of Mark; Isaiah 53.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate if the Judas figure in the Gospel of Mark was a betrayer or a servant, who only wanted to fulfill Jesus’ will, by discussing the significance of παραδίδωμι in these texts, and in relation to Isaiah 53. The question is: in what way is the Judas figure in the Gospel of Mark shaped by the verb παραδίδωμι in Isaiah 53:6 and 53:12 according to LXX (the Septuagint)? To answer this question, I ask the following subquestions: what is the lexical meaning of παραδίδωμι? How was παραδίδωμι used in the Gospel of Mark? How is the Judas figure described in the Gospel of Mark? How was παραδίδωμι used in Isaiah 53:6 and 53:12, according to LXX? What is the connection between παραδίδωμι in Isaiah 53:6 and 53:12, according to LXX, and the Gospel of Mark? By using a sematic method, I analyze the lexical meaning of παραδίδωμι and the context in which the verb was used in the Gospel of Mark and Isaiah 53. LÄS MER

 3. 3. ¿CÓMO ES UN TRAIDOR? Un análisis de tres personajes traidores de la literatura del Cono Sur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Evasdotter Lindström; [2017-01-31]
  Nyckelord :spanska; Puig; Bolaño; Alcoba; literatura; interseccionalidad; El Cono Sur;

  Sammanfattning : Förrädare är en återkommande karaktär i litteraturen och efter att ha läst ett antal romaner med förräderi som tema som alla utspelade sig i Cono Sur, väcktes intresset att undersöka synen på förrädare och förräderi i den delen av världen. För att åstadkomma detta har tre romaner som innehåller förrädarkaraktärer valts ut: El beso de la mujer araña av Manuel Puig, Nocturno de Chile av Roberto Bolaño samt La casa de los conejos av Laura Alcoba och förrädarkaraktärerna i dessa tre har analyserats med avsikt att söka efter likheter. LÄS MER

 4. 4. The consequences of war: The UK's responsibility towards its interpreters / translators in Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maroof Hewad; [2017]
  Nyckelord :Translators; Interpreters; Responsibility; Asylum; Social Sciences;

  Sammanfattning : The paper engages a provocative, multi-dimensional legal, moral and human rights issue that strikes at the heart of 21st century UK asylum law. Throughout the NATO Afghanistan military campaigns (headed by the International Security Assistance Force) in which the UK committed combat troops from 2001 to 2014, hundreds of local Afghan nationals were employed by the British Army as interpreters and translators. LÄS MER

 5. 5. "I alla läger är jag en förrädare" : Om respektabilitetssträvan i Therese Bohmans roman Den andra kvinnan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Evelina Svejd; [2016]
  Nyckelord :respektabilitet; Beverly Skeggs; Therese Bohman; Den andra kvinnan; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : .... LÄS MER