Sökning: "förrättsligande"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet förrättsligande.

 1. 1. "Eleverna ska ju känna till sina rättigheter och skyldigheter gentemot andra"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Chavez; Åkerlund Tilda; [2019]
  Nyckelord :anmälan; dokumentation; förrättsligande; kränkning; risk; utredning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att nå fördjupad kunskap om hur kuratorer och rektorer i Malmö stad resonerar kring dokumentation av kränkningar i skolan. I studien beskrivs hur forskning indikerar att många anställda inom offentlig sektor upplever arbetsrelaterad stress till följd av ökade administrations- och dokumentationskrav. LÄS MER

 2. 2. Judikalisering : - en utredning om maktförskjutning från politik till juridik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Gustav Uusihannu; [2018]
  Nyckelord :Judikalisering; juridifiering; förrättsligande; maktfördelning; konstitutionalism; demokrati; domstolsmakt; folksuveränitet; rättsstat;

  Sammanfattning : Denna uppsats har behandlat fenomenet att den politiska makten förskjuts från riksdag och regering till domstolar. Det begrepp som används för att beskriva denna företeelse är judikalisering. I uppsatsen exemplifieras hur lagprövningsrätten ser ut i Sverige, Tyskland och USA. LÄS MER

 3. 3. Överklagbara beslut under verkställigheten av ett fängelsestraff : Förrättsligande, faktiska verkningar och rätten till ett effektivt rättsmedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sörensen Elliot; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; överklagbara beslut; förrättsligande; faktiska verkningar; effektivt rättsmedel; Europakonventionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förrättsligande, maktförskjutning och demokrati : I ljuset av licencjakt efter varg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carola Lichtermann; Helene Dahlström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fuska för att förlora : Matchfixning i förhållandet mellan det rättsliga och idrottsliga normsystemet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Pedersen; [2015]
  Nyckelord :matchfixning; idrottsjuridik; mutbrott; riksidrottsförbundet; fair play; rättspluralism; förrättsligande; idrott; normsystem; otillbörlig förmån; dopning; idrottsvåld;

  Sammanfattning : .... LÄS MER