Sökning: "förregling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förregling.

  1. 1. Migrering av styrsystem

    Kandidat-uppsats, Institutionen för teknik och naturvetenskap

    Författare :Maria Andersson; [2006]
    Nyckelord :PLC; control system; styrsystem; PcS7; funktionsblock; förregling; interlock; migrering;

    Sammanfattning : Holmen Paper AB är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper. De maskiner som tillverkar pappret har tills nyligen styrts av Siemens Teleperm M. Under 2005 gjordes en migrering av styrsystemet på en av pappersmaskinerna från Teleperm M till Siemens PcS7. LÄS MER