Sökning: "försäkringar teori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden försäkringar teori.

 1. 1. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Application of the Ordered Lorenz Curve in the Analysis of a Non-Life Insurance Portfolio

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Fredrik Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Insurance analysts have a great variety of assessment tools at their disposal in order to ensure a healthy insurance portfolio. To describe the financial income and loss distribution of the insurance portfolio one of the more fundamental mathematical instrument is the Lorenz curve. A measure developed in the early 19th centrury by Max O. LÄS MER

 3. 3. Kommunal redovisning : förekomsten av artificiell resultatstyrning i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Samuelsson; Ellen Hultberg; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; municipal accounting; public sector accounting; accrual accounting; income smoothing; contribution to national infrastructure.; Resultatstyrning; kommunal redovisning; periodiserad redovisning; resultatutjämning; bidrag till statlig infrastruktur.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar förekomsten av resultatstyrning i svenska kommuner. Tidigare forskning visar på att styrning främst tar form av periodiseringar samt att de främsta förklarande faktorerna för förekomsten är ekonomi, politik och tjänstemän. LÄS MER

 4. 4. Kredithantering : Rådgivares syn på riskhantering vid bostadslån

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Jens Carlsson; Sofie Karlsson; [2014]
  Nyckelord :risk; kreditrisk; kredithantering; indebtedness; mortgage; uncertainty; risk; credit risk; risk management; credit management; skuldsättning; bostadslån; osäkerhet; riskhantering;

  Sammanfattning : En bostad kan ses som en investering och finansieras oftast med ett bostadsslån från en bank. Finansinspektionen som fungerar som ett tillsynsorgan till bankverksamheterna har agerat mot en osund kredithantering med hjälp av införandet av ett bolånetak. LÄS MER

 5. 5. Riskhantering ur ett försäkringsperspektiv - En djupgående kvalitativ studie i ett icke-finansiellt tjänsteföretag -

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Strömberg; Robin Gunnarsson; [2012-07-02]
  Nyckelord :Riskhantering; försäkringar; icke-finansiella tjänsteföretag och risk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företag utsätts dagligen för olika former av risk och osäkerhet. Efter2008 års finanskris där många företag hamnade i finansiellttrångmål, då det var oförberedda på finansbubblans konsekvenserblev riskhanteringen inom tjänsteföretag mer uppmärksammat. LÄS MER