Sökning: "försäkringsgivares regressrätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden försäkringsgivares regressrätt.

  1. 1. Försäkringsavtalet och försäkringsgivares regressrätt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Loovis Petersdotter; [2021]
    Nyckelord :Försäkringsavtalet; försäkringsgivares regressrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Through the insurance contract, the insurer undertakes to compensate potential damages that occur to the insurant, against compensation. The parties also undertake to provide truthful and accurate information. LÄS MER