Sökning: "försäkringskassan rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden försäkringskassan rehabilitering.

 1. 1. Den dubbla bördan : Om hur personer sjukskrivna för utmattningssyndrom upplevt kontakten med Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nicklas Rahmner; [2019]
  Nyckelord :Sick leave; Burnout; Social insurance; The Swedish Social Insurance Agency; Sjukskrivning; Utmattningssyndrom; Socialförsäkring; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar i samhället och så även sjukskrivningar med anledning av detta. För den som drabbats av utmattningssyndrom väntar oftast en lång rehabilitering, där kontakt med olika instanser förekommer. LÄS MER

 2. 2. Behandlingsformer vid utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Mether; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsformer; Nationella riktlinjer; Socialstyrelsen; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Introduktion: Utmattningssyndrom drabbar allt fler individer. Socialstyrelsens riktlinjer som utgavs år 2003 har inte uppdaterats sedan de utgavs. Enligt Försäkringskassan står psykisk ohälsa för den största anledningen till sjukskrivning bland både män och kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Individers upplevelse av utförsäkring från Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Morberg; [2018]
  Nyckelord :känsla av sammanhang; coping; arbetsförmedlingen; försäkringskassan; sjukskriven; rehabiliteringskedjan; sjukförsäkringen; utförsäkrade;

  Sammanfattning : Den första juli år 2008 genomfördes ändringar i socialförsäkringen och ”rehabiliteringskedjan” introducerades. Många individer kom att bli utförsäkrade under de efterföljande åren och blev istället registrerade på Arbetsförmedlingen. LÄS MER

 4. 4. Metodstöd för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering : En studie av ett förbättringsarbete med syfte att stärka koordineringen av sjukskrivning och rehabilitering i Region Jönköpings län

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Eva-Marie Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :rehabkoordinator; rehabkoordinering; metodstöd; förbättringskunskap;

  Sammanfattning : Rehabkoordinatorn är en resurs i det försäkringsmedicinska arbetet i vården. Rehabkoordinering kan ske på olika nivåer (nivå 1-8). Den högsta bedöms ge bäst effekt på patientens sjukskrivning/rehabilitering. För att nå högsta nivån behövs tydliga rutiner, stöd från chef och tid för uppdraget. LÄS MER

 5. 5. Rätten till sjukpenning : Om sjukdomsbegreppet i sjukförsäkringen och de tolkningsproblem som kan uppkomma vid psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Möller; Victoria Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Sjukpenning; Sjukdom; Hälsa; Rehabilitering; DFA-kedja;

  Sammanfattning : För rätt till sjukpenning krävs att en individ har en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan med minst en fjärdedel enligt 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB). LÄS MER