Sökning: "försäljning hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden försäljning hälsa.

 1. 1. Visuell identitet på Instagram : En kartläggning av grafik på second handföretags instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Carlstein; Kristin Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Visual identity; Second hand; Instagram; Visuell identitet; Second hand; Instagram;

  Sammanfattning : Bakgrund Medvetenheten om vår miljöpåverkan och intresset för ett mer hållbart konsumtionssamhälle har ökat. För att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling, behöver miljöpåverkan från konsumtionen minska. LÄS MER

 2. 2. Jag är inte utbildad sexolog, men… - En kvalitativ studie om mötet mellan kund och säljare i sexbutik, med fokus på kunskapsförmedling och stöd

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rakel Kvassman; [2020]
  Nyckelord :Information; Kommoditeter; Kunskap; Sexbutik; Stöd; Sverige; Tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar på att arenor som ger råd och stöd kring sexuella problem för vuxna saknas i såväl Sverige som internationellt. Internationell forskning tyder på att information och stöd om sexualitet skulle kunna förmedlas via sexbutiker. Idag finns det inga studier på hur kunskap och stöd förmedlas via sexbutiker i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Omregleringen av apoteksmarknaden och dess effekt på unga kvinnors reproduktiva hälsa. En studie av den ökade apotekstillgänglighetens påverkan på försäljningen av akut p-piller och abortsiffran.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Almqvist; Anna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet omreglering akut p-piller abort DiD; Business and Economics;

  Sammanfattning : Antalet aborter per 1000 svenska kvinnor i åldersgruppen 13 till 24 år har sjunkit konstant sedan 2009. Denna uppsats undersöker sambandet mellan abortantalet och omregleringen av apoteksmarknaden som påbörjades samma år. Vår hypotes om en koppling mellan dessa grundar sig i ökad tillgänglighet till akut p-piller som säljs receptfritt. LÄS MER

 4. 4. Happy ending? En studie i sexuell exploatering på thaimassagesalonger i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Helena Bodis; Josefina Zadig; [2019]
  Nyckelord :arbetstillstånd; prostitution; sexuell exploatering; thailändska kvinnor; thaimassagesalong; uppehållstillstånd; residency; sexual exploitation; Thai massage parlours; Thai women; work permit;

  Sammanfattning : Flera olika källor har fastställt att många av Malmös thaimassagesalonger erbjudersexuella tjänster mot betalning. Syftet med denna studie har varit att delsundersöka hur omfattande den påstådda problematiken är samt att tydliggöravilken utsatthet en del av kvinnorna på salongerna lever i. LÄS MER

 5. 5. Universitetsstudenters och allmänhetens identifiering av illegala nätapotek. En kombinerad enkät- och litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Erik Tran; [2019]
  Nyckelord :enkätstudie; nätapotek; olaglig försäljning; läkemedel; metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler konsumenter genomför sina inköp på nätet. E-handeln fortsätter att ha en stigande trend och det finns inga tecken på att det mattas av. Konsumenter som gör sina inköp i fysiska butiker har insett hur praktiskt det är att sitta hemma i lugn och ro och beställa sina produkter online. LÄS MER