Sökning: "försäsongsträning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet försäsongsträning.

  1. 1. Analys av försäsongsträningen hos ett svenskt damfotbollslag på elitnivå

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

    Författare :Emma Niklasson; Tina Sundström Karlsson; [2014]
    Nyckelord :Soccer; pre-season training; tests; squat; vertical jump; 15 m sprint; T-test; YO-YO intermittent recovery test; female soccer; Fotboll; försäsongsträning; tester; knäböj; vertikalhopp; 15 m sprint; T-test; YO-YO intermittent återhämtningstest; damfotboll;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera vilken del av försäsongsträningens två cykler som påverkade styrka och explosivitet i nedre extremitet, accelerationsförmåga, agility och anaerob uthållighet genom att sammanställa dessa egenskaper hos kvinnliga elitfotbollsspelare, för att därefter kunna utvärdera om försäsongsträningen förbättrade dessa egenskaper.Tester som kunnat påvisa viktiga och avgörande fysiska kvalitéer hos elitfotbollsspelarevaldes ut och dessa genomfördes vid tre tillfällen; före, under och efter försäsongsträningen. LÄS MER