Sökning: "försöksdjur"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet försöksdjur.

 1. 1. Visar labbmöss en preferens för färgade berikningsföremål?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Leisser; [2023]
  Nyckelord :labbmöss; försöksdjur; mus musculus; berikning; färgseende; preferensstudie; färgpreferens; open-field;

  Sammanfattning : Mice are one of the animals that are being kept at a large scale for research purposes. It’s important that they are kept in a way that will promote good welfare. In order for this to be possible, it’s neccessary to evaluate what environmental enrichment that can be used as a way of increasing welfare. LÄS MER

 2. 2. Positiv förstärkning i samband med träning och hantering av höns inför blodprovstagning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Henny Hägerdal; [2023]
  Nyckelord :fjäderfä; höns; välfärd; försöksdjur; träning; positiv förstärkning;

  Sammanfattning : The welfare of laboratory animals is an important issue that has gained more and more attention in society. Laying hens (Gallus Gallus Domesticus) is one of the species that is used in animal testing. LÄS MER

 3. 3. Hur mår undervisningshundarna emotionellt vid Sveriges lantbruksuniversitet när de används i undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Enbom; Lorena Gallardo Zapata; [2023]
  Nyckelord :3R; ; alternativa metoder; beteende; djurvälfärd; försöksdjur; lågstresshantering; stress; veterinärmedicin;

  Sammanfattning : Levande hundar används inom veterinärmedicinska utbildningar för att ge studenter praktisk kunskap och praktiska färdigheter innan de går ut i arbetslivet. Några argument för att använda levande djur i undervisningssyfte är att själva hanteringen av djur och att tolka djurs signaler inte går att lära sig via simulatorer eller liknande verktyg. LÄS MER

 4. 4. Acklimatisering av möss inför försök

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Karlsson; [2023]
  Nyckelord :acklimatisering; acklimatiseringstid; kortikosteron; möss; Transport; stress;

  Sammanfattning : Det vanligaste försöksdjuret i Sverige idag är musen. Syftet med denna studie var att undersöka hur acklimatiseringsplanen utformas och genomförs i praktiken på anläggningar i Sverige där möss hålls i försökssyfte, hur acklimatiseringsplanen påverkas beroende på försökets syfte och slutligen vilka aspekter som tas i beaktande vid val av leverantör. LÄS MER

 5. 5. Stressbeteenden hos råtta vid induktion av anestesi i inhalationskammare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonas Lindh; Fredrik Lövgren; [2022]
  Nyckelord :beteende; excitation; färskgasflöde; gaskoncentration; gnagare; isofluran; stress; induktionstid; uppvakningstid;

  Sammanfattning : Inom forskningen är råttor vanliga försöksdjur. Anestesi av dessa råttor är i många studier nödvändigt för att kunna utföra den tänkta studien, och det är därför viktigt att bästa protokoll och teknik används för att minska eventuell stress och lidande. LÄS MER