Sökning: "försöksperson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet försöksperson.

 1. 1. Spelkondition : Instrumentalövning i samband med låg- respektive högintensiv träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lena Ghabayen; [2020]
  Nyckelord :Inlärning; fysisk träning; hjärnan; högintensiv träning; lågintensiv träning; musikalisk övning; violin;

  Sammanfattning : Det är väl känt att fysisk träning har positiva effekter på både hjärna och kropp. Den fysiska och mentala hälsan har bevisligen förbättrats i relation till träning, det människan dock inte visste förrän sent 1990-tal var att människan kunde, med hjälp av träning, producera nya hjärnceller vilket har varit en viktig beståndsdel i vidare forskning om hjärnan och dess inlärningsprocess. LÄS MER

 2. 2. Mot robust cross-subject klassificering av electroencephalogram (EEG) baserad brain-computer interfacing (BCI):En genomförbarhetsstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Shuai Wu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brain-computer interface(BCI) är ett system där man kan skicka kommandon till dator med bara hjärnaktivitet. En sådan system är viktigt för människor lider av flera motorisk funktionshinder, då maskinen skulle kunna förbättra patienters liv genom att uppfylla deras behov. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Improper Indentation on Code Comprehensibility

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Norrman; Isak Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study uses eye-tracking and time measuring to examine if improperly indented code affects code comprehension in Java source code. The study was divided into three different phases of testing, each with three samples of Java source code with various degrees of indentation. LÄS MER

 4. 4. A study of cooperation between humans and robots in warehouse intersections

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Hansson; Louise Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the modern world, many warehouses use robots to collect different orders and to keep humans safe the robots work in restricted areas. This practice could be seen as a waste of space and resources. Therefore, this paper sets out to investigate whether it is time efficient or not. LÄS MER

 5. 5. Analys av vägledande markeringars påverkan på utrymmande personers vägval med hjälp av eyetracking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Eric Gard; Johanna Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Utrymning; eyetracking; vägledande markeringar; vägval; experiment; människors beteende vid brand; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of exit signage is legally regulated even thought there is a lack of knowledge regarding the extent to which they help. It’s therefore of interest to study if people actually look at them in an evacuation situation. LÄS MER