Sökning: "försörjningskedjan"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet försörjningskedjan.

 1. 1. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Att styra externa leverantörer mot hållbarhet - en studie av hållbarhetsrapportering inom den svenska mode- och textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Camén; Emma Martinsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sustainable supply chain management; mode- och textilindustrin; leverantörer; försörjningskedjan; hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mode- och textilindustrin är resursintensiv och genererar en negativpåverkan på likväl miljö som människor. Företagens intressenter efterfrågar idag ett ökathållbart ansvarstagande genom samtliga steg i försörjningskedjan, men det finns enkomplexitet i att styra externa leverantörer i enlighet med företagens hållbara riktning. LÄS MER

 3. 3. Implementing Product Eliminations: A case study on the challenges faced by a large industrial organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kristin Eldevall; [2019]
  Nyckelord :Product Elimination; Product Replacement; Implementation; Produkteliminering; Produktbyte; Implementering;

  Sammanfattning : The elimination of products is an inevitable, but daunting, task. With rapid technological development, companies are pressured to introduce new product to the market at an increased frequency to maintain a competitive advantage. LÄS MER

 4. 4. Autonoma fordon som en del av verksamheters transporttjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Fredrik Appelgren; Linda Björklund; [2019]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Triple bottom line; hållbarhet; utmaningar; möjligheter; transporttjänster; transportsektorn; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har fenomenet autonoma fordon som en del av framtidens transporttjänster diskuterats och avhandlats. Autonoma fordon är en relativt ny och växande teknik inom transporttjänster, vilket ger fenomenet upphov till många intressanta och relevanta forskningsområden. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning inom modeindustrin : Funktionell eller oanvändbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tarik Kudra; [2019]
  Nyckelord :sustainability report; transparency; suppliers; supply chain; society´s expectations; hållbarhetsredovisning; transparens; leverantörer; försörjningskedja; samhällets förväntningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning ger företaget intressenterna en insyn i företagets verksamhet och således har företagen en chans att påverka sitt egna rykte. Haniffa & Cooke (2005) nämner att det finns ett legitimitetsgap som innebär att företagets agerande och samhällets förväntningar inte överensstämmer. LÄS MER