Sökning: "försörjningsstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet försörjningsstöd.

 1. 1. "Ekonomi och barn, det är ju två väldigt känsliga frågor" : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet vid arbete med barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Marija Zuna; Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :financial aid; social assistance; child perspective; room of action; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; barnperspektiv; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : That the child perspective is something that is to be considered when making decision that affect the child is stipulated in the Social Services Act (2001:453). Since the United NationsConvention on the Rights of the Child (SFS 2018:1197) became law, the rights of the child have gained even more strength. LÄS MER

 2. 2. Det underskattade arbetet med försörjningsstöd : En litteraturstudie om statushierarkin inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Blerta Haruni; Gjulsime Mefmedoski; [2022]
  Nyckelord :career; financial aid; external prestige; profession; social work and status; karriär; försörjningsstöd; extern prestige; profession; socialt arbete och status;

  Sammanfattning : Through the assistance of a literature study, the purpose of this degree project is to investigate if a hierarchical status order within social work exists and where the work with financial aid and its employees are located in this status hierarchy. Another goal is to compile knowledge around if the status has the opportunity to develop. LÄS MER

 3. 3. "Att göra det bästa av det omöjliga" : en studie om Covis-19-pandemins påverkan på arbetet med försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victoria Björk; Ida Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Försörjningsstöd; covid-19; pandemi; domänteori; mötesformer; digitalisering; hemarbete;

  Sammanfattning : Vid tidpunkten för denna studie är det svenska samhället i en process av återgång till en tillvaro bortom covid-19-pandemin och Coronakommissionens rapport och slutbetänkande har nyligen publicerats. Restriktionerna som har varit aktiva till och från sedan år 2020 börjar lyftas i de flesta kommuner och vi kan nu mer och mer börja se vilka effekter pandemin fått på samhället. LÄS MER

 4. 4. Invandrarkvinnor på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie om hur arbetsmarknadshandläggare jobbar för att integrera invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Loa Konstantin Schoug; Filip Cirkovic; [2022]
  Nyckelord :arbetsmarknad; invandrare; integration; arbetsmarknadsintegration; invandrarkvinna; arbetsmarknadshandläggare; handlingsutrymme; diskriminering labor market; immigrant; labor market integration; immigrant women; labor market administration; discretion; discrimination; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur arbetsmarknadshandläggare som arbetar med eller har arbetat på arbetsmarknadsförvaltningar i södra Sverige arbetar eller har arbetat för att hjälpa invandrarkvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Studiens frågor är 1) Hur resonerar arbetsmarknadshandläggare kring vad som är en god arbetsmarknadsintegration, 2) Hur arbetar arbetsmarknadshandläggarna för att arbetsmarkndasintegrera invandrarkvinnor 3) Hur ser arbetsmarknadshandläggarna på sitt handlingsutrymme. LÄS MER

 5. 5. "Det är inte villkorslöst att gå på försörjningsstöd" : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser av utredning inom ekonomiskt bistånd- med särskilt fokus på avlagsbeslut

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Paulina Dogan; Ronahi Sara Jabbarian Dezgir; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har socialsekreterares upplevelser av att utreda rätten till ekonomiskt bistånd undersökts, med en särskild fokus på avslagsbeslut. Undersökningen syftade till att studera vilka faktorer som kan påverka ett avslagsbeslut. LÄS MER