Sökning: "försörjningsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet försörjningsstrategi.

 1. 1. Försörjningsstrategier och dess påverkan på SME : En studie på hur försörjningsstrategier för SME kan öka konkurrenskraften

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Ghasri nima; Strid Carl; [2021]
  Nyckelord :Procurement strategy; purchasing strategy; selection criteria; supplier selection; supply chain; sourcing; SME; wholesalers and food industry.; Försörjningsstrategi; Inköpsstrategi; Leveraratörvals process; urvalskriterier; leverantörsval; försörjningskedjor; sourcing; SME; grossistföretag och livsmedelsbranschen.;

  Sammanfattning : ABSTRACT In this case study, various strategic methods that influence procurement, purchase and choice of suppliers are discussed. The aim of the study is to provide a clear picture and depiction of different strategies and tools that SMEs can use to increase competitiveness. LÄS MER

 2. 2. ”Just in time” eller ”just in case” : Försörjningsdilemmat för multinationella flygsystem ur ett småstatsperspektiv

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Engman; [2020]
  Nyckelord :försörjning; försörjningsstrategi; multinationella flygsystem; reservmateriel; Gripen;

  Sammanfattning : Dagens snabba teknikutveckling har lett till att militära system blivit allt mer komplexa och tekniktunga. Särskilt tydligt är detta hos flygande system vilket inneburit att allt färre länder och aktörer har råd eller kunskap att bygga egna system. LÄS MER

 3. 3. Relationer inom globala försörjningskedjor - hur hanteras de egentligen? : En fallstudie om hur ett svenskt detaljhandelsföretag konstruerat relationerna till sina asiatiska produktleverantörer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Adlertz; Moa Linddal Åhlin; [2018]
  Nyckelord :Supply chains; sourcing strategies; supplier relationships; integration; information exchange; Försörjningskedjor; försörjningsstrategier; leverantörsrelationer; integrering; informationsutbyte;

  Sammanfattning : Det är inte längre enskilda företag som konkurrerar mot varandra utan snarare hela försörjningskedjor och detta påstående har varit utgångspunkten för den här studien. I takt med att handeln blir mer global, ställs företag inför utmaningar kring hur internationella relationer ska hanteras. LÄS MER

 4. 4. Classification of supplied components

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Kristin Svensson; Kristofer Sveger; [2014]
  Nyckelord :ABC-klassificering; supply; försörjningsstrategi; lagerstyrning; inköpsklassificering; ABC classification; inventory management; purchase classification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektroniktillverkaren The Company implementerade för 4-5 år sedan en ABC-klassificeringsmodell för klassificering av de komponenter som de köper in. Nu vill företaget utmana den nuvarande modellen och utvärdera om de använder korrekta parametrar för klassificering, för att undersöka om det finns möjlighet till förbättring. LÄS MER

 5. 5. Naturgummits betydelse som försörjningsstrategi : En fältstudie om försörjningsstrategier och naturgummiproduktion på hushållsnivå i Nordöstra Thailand

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hanna Westlund; [2014]
  Nyckelord :jordbruk; naturgummi; försörjningsstrategi; hushåll; Phrai;

  Sammanfattning : .... LÄS MER