Sökning: "församling"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet församling.

 1. 1. Nyandliga fenomen inom Nordmarkens pastorat : Postsekulära tolkningar av deltagarobservationer i en Värmländsk församling

  L3-uppsats,

  Författare :Hanna Alfonsson Bystrand; [2022]
  Nyckelord :New spiritual phenomenon; Post-secularism; Nordmarken Parish;  The Church of Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate The Church of Sweden’s role in the society of Årjängs municipality and to make visible if and how new spiritual phenomena occurs in Nordmarken Parish. Previous research suggests that more research is needed regarding new spirtual phenomena (Frisk 2015). LÄS MER

 2. 2. Att hitta hem i mångfalden : Om några ungdomars upplevelse av integrationsarbete i en mångkulturell församling

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Jessica Sunnerdahl; [2022]
  Nyckelord :Integration; Mångfald; Ungdomar; Identitetsskapande; Equmeniakyrkan;

  Sammanfattning : This study is about a group of young people aged 15–22, with different ethnic backgrounds and how they perceive and experience work on integration and diversity within the youth work in Uniting Church in Sweden located in Södertälje. The study is based on interviews with three young people, an employed pastor in the congregation and a representative from the congregational board. LÄS MER

 3. 3. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 4. 4. "Där barmhärtighet och kärlek bor, där finns också Gud" : Implicit ecklesiologi i Huddinge församlings diakoni

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Emma Bernerfalk Jaeger; [2022]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; ecklesiologi; implicit ecklesiologi; diakoni; Huddinge församling;

  Sammanfattning : Inom ramen för empirisk ecklesiologi är det den här studiens syfte att är undersöka vilken ecklesiologi som kommer till uttryck genom diakonin i Huddinge församling, genom att använda ”Teologins fyra röster” som arbetsmodell och tolkningsverktyg. Hur kyrkan framträder för människor undersöks genom att studera vad den gör och ställs i relation till kyrkan som social kropp. LÄS MER

 5. 5. Sambo - med Gud? : en kvalitativ undersökning om svenska pingstpastorers syn på samboskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Niclas Severinsson; [2022]
  Nyckelord :Pingströrelsen; Pingst; samboskap; sambo; sekularisering; församling;

  Sammanfattning : I denna undersökning utförs en kvalitativ studie baserad på strukturerade intervjuer av pingstpastorer via e-post. Syftet är att undersöka vad dagens pingstpastorer anser om samboskap i förhållande till den kristna tron och församlingen och vad som påverkar deras inställning. LÄS MER