Sökning: "församlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet församlingar.

 1. 1. Bestående församlingstillväxt : Uppföljande studie för att undersöka om församlingar som vuxit fortsätter växa

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Hans Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Bestående församlingstillväxt; Equmeniakyrkan; NFU; Naturlig församlingsutveckling; Kvalitativa särdrag; Kännetecken för växande församlingar.;

  Sammanfattning : Denna mixed method studie undersöker tre församlingar som tidigare vuxit och i vilka man identifierat vissa kännetecken som antas bidra till just församlingstillväxt. Undersökningens kvantitativa del syftar till att undersöka om församlingarna har fortsatt växa. LÄS MER

 2. 2. Församlingar och den inre sekulariseringen : En innehållsanalys av församlingsinstruktioner från församlingar inom den Svenska Kyrkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Persson; [2022]
  Nyckelord :Secularization; Internal secularization; Church of Sweden. Congregation Content analysis. Religion and society.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on how the internal secularization of the Church ofSweden affects the congregations' work when it comes to fulfilling its mission. Where thecongregations may provide answers to the questions in their written planning of their tasks andfocus areas. LÄS MER

 3. 3. Utomäktenskapliga födslar i Karlskrona Kommun : En kvantitativ studie av fyra socknar/församlingar från 1875 till 1925

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Illegitimate children; unmarried mothers; unmarried mother; children born out of wedlock; unknown fathers; stillbirth; Rödeby; Tving; Fridlevstad; Karlskrona; Blekinge; 19th century; 20th century; peasant society; agrarian society; industrialization; Oäkta barn; ogifta mödrar; ogift moder; barn födda utom äktenskap; utomäktenskapliga barn; okända fäder; dödföddhet; Rödeby; Tving; Fridlevstad; Karlskrona; Blekinge; 1800-tal; 1900-tal; bondesamhälle; agrarsamhälle; industrialisering;

  Sammanfattning : The study examines the occurrence of children born out of wedlock in four parishes belonging to the current Karlskrona municipality during the period 1875–1925. The parishes surveyed are Fridlevstad, Rödeby, Tving and Karlskrona city-parish. LÄS MER

 4. 4. Lösningsalternativ för våtblock

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hussein Alhussein; Mostafa Muradi; [2021]
  Nyckelord :Våtblock; Fenolformaldehyd; Cellulosasvamp; Bomullsfiber; Ullfiber; Miljö;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har människor börjat minska användningen av miljöfarliga material, då de negativa effekterna har blivit mer och mer klara. Denna lärdom har lett till ett nytt miljötänkande där individer och företag har minskat användningen av miljöfarliga material samt börjat investera på miljövänligare alternativ. LÄS MER

 5. 5. En plats för mig : En studie om migranters väg in i församlingen i Equmeniakyrkan, Region Stockholm

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Carin Hemmati; [2021]
  Nyckelord :Equmeniakyrkan; mångkulturell församling; migration; religion; integration;

  Sammanfattning : En inventering, analys och tolkning av de faktorer och omständigheter som är avgörande för migranter, varför de tillhör den församling de gör. Studien genomfördes med intervjuer av medlemmar i två mångkulturella församlingar inom Equmeniakyrkan i Region Stockholm. .. LÄS MER