Sökning: "församlingshem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet församlingshem.

 1. 1. Korsa! : ett gestaltningsförslag till församlingshemmet i Rättviks innergård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Lindbom; [2015]
  Nyckelord :entré; församlingshem; gestaltning; innergård; ljus;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to redesign the courtyard of the parish house in Rättvik. The parish house is a social meeting place in the city, with many activities daily. This leads to a broad variety of visitors in all ages. LÄS MER

 2. 2. En unik energisnål byggnad i Örnsköldsviks kommun : En uppföljning, en bedömning och en jämförelse

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ann Söderlind; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har Alne församlingshem i Örnsköldsviks kommun varit den centrala delen. För att företaget Tecnicon, som projekterat byggnaden, ska få ett kvitto på vad som blev bra och vad som blev mindre bra från projektering, så jämförs energiprestandan mellan projekterad och uppföljd. LÄS MER

 3. 3. Grüß Gott! : An Architectural Exploration of Religion in an Austrian Context through a Community Centre and an Urban Park Landscape

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Cathrin Lange; [2011]
  Nyckelord :religion; Austria; Vienna; community centre; diversity; xenophobia; roof landscape; religion; Österrike; Wien; främlingsfientlighet; mångfald; församlingshem; taklandskap;

  Sammanfattning : How can the different religions of Austria be made visible? How can the believers claim space and right in the Austrian context? How can architecture contribute to educate about these religions? How can architecture encourage this multitude of religions to be regarded as positive and a strength of the Austrian society?.... LÄS MER

 4. 4. Sven Ljungberg, konstens ursprung och konstnärsmyten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Bodil Nielsen; [2008]
  Nyckelord :Sven Ljungberg; konst; konstnärsmyt;

  Sammanfattning : Jag ville skriva om Sven Ljungberg och undersöka hur han arbetar, och på vilket sätt han lyckats att bli profet i sin egen hemstad. Man träffar på hans konst på många platser, till exempel utsmyckningen av predikstolen i Hinneryds kyrka. Förutom att det finns ett museum i hans namn har det skrivits mycket både av och om Sven Ljungberg. LÄS MER

 5. 5. Närvärme med bioenergi i Västra Ämtervik

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Forsberg; [2006]
  Nyckelord :närvärme; bioenergi; affärsmöjligheter;

  Sammanfattning : I want to look at the possibilities to start selling hot water from a small district heating plant with bioenergy. My reason for doing this project is to look at a new business opportunity for our farm. Our company have less work during the winter time compared to the spring and this project will give us more work during the winter. LÄS MER