Sökning: "förse"

Visar resultat 1 - 5 av 680 uppsatser innehållade ordet förse.

 1. 1. Just-in-time-baserad latensreduktion i dataspel : Implementation och utvärdering av en ny teknik för att minska latens vid dubbelbuffrad vertikal synkronisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olle Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Dataspel; latens; just-in-time; spelmotor;

  Sammanfattning : Det är först nyligen som den lokala latensperioden hos datorsystem börjat undersökas och optimerats i dataspel och nya hårdvaru- och mjukvarutekniker har utvecklats för att minska latensen i dem. I detta arbete läggs en ny sådan teknik fram, inspirerad av Nvidia Reflex fast optimerad för dubbelbuffrad vertikal synkronisering. LÄS MER

 2. 2. IT-säkerhetens påverkan på distansarbetets uppskalning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Nilsson Sump; Oliver Ilijason; [2022]
  Nyckelord :Distansarbete; Informationssäkerhet; IT-säkerhet; Molntjänst; CIA-triaden; TTAT; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Distansarbete är en term som kommit att bli allt vanligare sedan Covid-19 pandemins början, och nu arbetar organisationer med att hitta sin nya identitet gällande tillvägagångssätt för arbete. Detta har lett till nya utmaningar för IT-säkerheten hos samtliga branscher då man nu bör se över sina rutiner, riktlinjer och tekniker för att förse sina anställda med vad de behöver för att arbeta ostört även hemifrån. LÄS MER

 3. 3. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Fanny Blom; [2022]
  Nyckelord :wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. LÄS MER

 4. 4. Gillberga Water Treatment Plant

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ebba Svelander; [2022]
  Nyckelord :folkets hus; vattenverk; Eskilstuna; Gillberga;

  Sammanfattning : The project started on the basis of the global goal for clean water and sanitation. Early in the project, it was identified that there is a municipal water and sewage system in Eskilstuna that supplies the urban areas, whilst the majority of the homes in the countryside are dependent on an individual water supply and sewerage system. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor som blivit könsstympade : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rebecka Saegebrecht; Roxana Ahmedhanova; [2022]
  Nyckelord :erfarenhet; kunskap; kvinnlig könsstympning; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som troligtvis funnits i omkring 2000 år och det handlar i hög grad om kulturella och sociala faktorer. Det beräknas att omkring 200 000 miljoner kvinnor och flickor har genomgått kvinnlig könsstympning. LÄS MER