Sökning: "förskola hall"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden förskola hall.

 1. 1. Digitala verktyg : Förskollärarnas inställning och användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jens Hall; Viktoria Nilsson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; digitala verktyg; förskola; förskollärare; IKT; inställning; lärare; lärplatta;

  Sammanfattning : Inledning I och med att digitaliseringen fått en plats i den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är det inte längre fokus på att digitala verktyg ska användas i verksamheten utan fokus har flyttats till hur de ska användas. Då vi uppmärksammat att den digitala kompetensen hos förskollärare varierar och deras personliga tycken påverkar användningen har vi valt att genomföra denna studie för att undersöka hur förskollärare använder de digitala verktygen i förskolans vardag. LÄS MER

 2. 2. Barns språkutveckling i förskolans hall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Petra Eriksson; Madelene Thörnberg; [2022]
  Nyckelord :Dokumentation; Förskola; Interaktion; Socialt Samspel; Sociokulturellt perspektiv; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka möjligheter till kommunikation och språkutveckling barn erbjuds i förskolans hall, utifrån pedagogers perspektiv. Hur utformningen av hallens miljö samt hur dokumentation används i denna miljö för att stötta barns språkutveckling. För undersökningen valdes enkätstudie. LÄS MER

 3. 3. ”Möjligheterna är på många sätt obegränsade” : En kvalitativ studie om digitala verktyg och språkutveckling i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Hall; Amanda Börjesson; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; språkutveckling; undervisning; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Inledning I den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som kom i bruk 2019 har ordet digitalisering blivit ett centralt begrepp. Även när det gäller barns språkutveckling, har förskolan ett viktigt uppdrag. Språket är vår största kommunikationskälla och med språket kan vi förstå och kommunicera med varandra. LÄS MER

 4. 4. “Har vi förstått varandra?” : Kvalitéer i kommunikationen mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Hall Hamrin; Elin Lange; [2020]
  Nyckelord :förskola; kommunikation; kvalité; pedagoger; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att beskriva pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar kring kvalitéer i kommunikationen dem emellan i förskolan. Problemet vi uppmärksammade i studien var bristen på kunskap kring hur pedagoger och vårdnadshavare skapar och upprätthåller en bra samverkan med hjälp av kommunikation då man i tidigare studier belyst att kvalitén i kommunikationen varierar. LÄS MER

 5. 5. Allt ihop räknas : En kvalitativ observationsstudie om hur barns självständighet uppstår vid påklädning av ytterkläder i förskolans hall

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Samsioe; Anna Mattson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskoledidaktik; agentisk realism; performativa agenter; intra-aktion; materiellt-diskursivt; kunskapsapparat; självständighet; förskolans hall; tid; miljö; förskolediskurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kvalitativa observationer och intra-aktiv analys undersöka hur barnssjälvständighet uppstår vid påklädning av ytterkläder i förskolans hall. Förskolans hall går att förståsom ett pedagogiskt rum där barn förväntas klä på sig. Där inredningen är väggfast och statisk i sinutformning. LÄS MER