Sökning: "förskola hall"

Visar resultat 6 - 10 av 51 uppsatser innehållade orden förskola hall.

 1. 6. ”Vad händer i hallen?”- En studie om förskolans hall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Jensen; Pernilla Walldoff; [2019]
  Nyckelord :Fantasi; Fri lek; Hallen; Kreativitet; Miljö;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur barnen på en specifik förskola utnyttjar hallen i den fria leken och på vilket sätt. Syftet är att undersöka vilka lekar som utspelar sig i hallen. LÄS MER

 2. 7. Normer på väggarna - En kvalitativ studie av bilder på förskolans hallväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lerzan Dagli; [2019]
  Nyckelord :förskola hallvägg; Institution; konstruktionistiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Förskolans hall är en plats där barn, vårdnadshavare och förskolepersonal träder in, passerar, lämnar och använder på olika sätt. Därmed sker möten i hallen mellan hem och förskola, mellan vårdnadshavare och personal och mellan vuxna och barn. LÄS MER

 3. 8. Allt ihop räknas : En kvalitativ observationsstudie om hur barns självständighet uppstår vid påklädning av ytterkläder i förskolans hall

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Samsioe; Anna Mattson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskoledidaktik; agentisk realism; performativa agenter; intra-aktion; materiellt-diskursivt; kunskapsapparat; självständighet; förskolans hall; tid; miljö; förskolediskurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kvalitativa observationer och intra-aktiv analys undersöka hur barns självständighet uppstår vid påklädning av ytterkläder i förskolans hall. Förskolans hall går att förstå som ett pedagogiskt rum där barn förväntas klä på sig. Där inredningen är väggfast och statisk i sin utformning. LÄS MER

 4. 9. Integritet i förskolors fysiska transparenta rum : En vetenskaplig essä om miljöns öppenhet på torg medtambur, i en Reggio Emilia inspirerad förskola

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ingrid Vilander; [2019]
  Nyckelord :Preschool; ethic; exposed; hall; privacy; reception; meetings; unequal; sqencyuare; transparency; Förskola; etik; integritet; mottagande; möten; ojämlikt; tambur; torg; transparens; utsatthet;

  Sammanfattning : My aim with this scientific essay is to gain new perspectives on the transparent physical environment found in many new preschools. Through my stories from the preschool's everyday life, I recount situations where I feel that children and guardians end up in exposure where their integrity is violated in the open environment. LÄS MER

 5. 10. Mötet i hallen – ur ett jämlikhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Jönsson; Martina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Jämlikhet; likvärdighet; relation; möte; förskolans hall;

  Sammanfattning : Studien utgår från ett projekt som initierats av en förskola där vi som examensarbetesskribenter har haft som uppgift att titta på pedagogernas roll ur ett utomstående perspektiv. Det relationella perspektivet har fått en betydande roll genom hela studien då just mötet mellan pedagog och barn varit i fokus. LÄS MER