Sökning: "förskola inflytande pedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden förskola inflytande pedagog.

 1. 1. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niki Lindgren; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Sammanfattning : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Ofrivilliga separationer i förskolan - Pedagogers förhållningssätt ur ett makt- och demokratiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Nilsson; Jenny Svensson; [2019]
  Nyckelord :barn; delaktighet; förskola; inflytande; makt; pedagoger; separationer;

  Sammanfattning : I dagens samhälle spenderar nästan alla barn mer eller mindre sina första år i förskolan. Det medför otaliga separationer dagligen som både kan vara stora och små för ett barn. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger förhåller sig kring de separationer som sker för ett barn i en verksamhet. LÄS MER

 3. 3. De yngsta barnen i förskolans litterära värld : Pedagogers uppfattningar om högläsning och barns inflytande i val av litteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erica Karlsson; Elin Snäckmark; [2019]
  Nyckelord :högläsning; förskola; litteratur; pedagog; inflytande;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om pedagogers uppfattningar om fenomenet högläsning och barns inflytande i val av litteratur för barn 1–3 år. Det finns tidigare forskning som undersöker högläsning och barns inflytande i förskolan. LÄS MER

 4. 4. “Det är hårfint var gränsen går” - En studie om pedagogers förhållningssätt till våldsam lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilie Björklundh Perini; Sanna Gribbling; [2019]
  Nyckelord :förskola; pedagog; kommunikation; lek; förhållningssätt; samspel; våldsam lek; relationer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad pedagoger, verksamma i förskolan, definierar som våldsam lek samt vilken professionell roll pedagogerna anser sig ha till det när barn leker av det som pedagogerna anser är våldsamma lekar. Tidigare forskning om barns lek visar att leken är en stor del av barnens vardag på förskolan och inslag av våldsamma lekar förekommer dagligen på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. ”Digitaliseringen har underlättat arbetet med pedagogisk dokumentation markant” - En studie om pedagogers perspektiv på arbetet med digital pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josephine Svensson; Nathalie Beltran; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogisk dokumentation; Digital pedagogisk dokumentation; Socialkonstruktionism; Pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att fördjupa oss i och undersöka pedagogers perspektiv på den digitala pedagogiska dokumentationen. För att undersöka detta har vi utgått från tre frågeställningar: För vem görs den digitala pedagogiska dokumentationen, hur genomförs den och varför? Har de olika digitala plattformarna olika syften och målgrupp? Hur ser pedagoger på barns inflytande och inkludering i den digitala pedagogiska dokumentationen? För att besvara dessa frågor har vi utfört semistrukturerade intervjuer av kvalitativ metod. LÄS MER