Sökning: "förskola lek observation"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden förskola lek observation.

 1. 1. Det rätta sättet att vara flicka respektive pojke : En observationsstudie rörande barns fria lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Gerhardt; Emeli Nilsson; [2019]
  Nyckelord :observation; kön; genus; performativitet; förskola; fri lek; utforskande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2019]
  Nyckelord :skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. LÄS MER

 3. 3. ”Ingen fara, ingen fara” : En observationsstudie om barns kamratkulturer i fri lek utifrån Corsaros teorier.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Cheng; Yiliu Chen; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; lek; lärande; fri lek; förskola; kamratkultur; kamratallianser; interaktion; artefakter; strategier; regler; tolkande reproduktion; agens;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och öka kunskap om barns kamratkulturer i fri lek med fokus på fysiska artefakter, regler och strategier. För att undersöka detta använder vi oss av Corsaros teorier som teoretiskt perspektiv. Studien utförs i en barngrupp utifrån en svensk förskolekontext i inomhusmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Jag kan också berätta vad jag vill! : De yngsta förskolebarnens kommunikation i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Erika Ångman; [2018]
  Nyckelord :Communication; phenomenologic life-world; the youngest pre-school children; play; Kommunikation; fenomenologisk livsvärld; de yngsta förskolebarnen; lek;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to increase the understanding of how the youngest pre-school children communicate during play. The research method chosen is observation since it is the most suitable for this study.  The result shows that the youngest pre-school children communicate in different ways during play. LÄS MER

 5. 5. Socialt samspel och digital teknik i förskolans undervisning : Hur förskolebarn förhandlar om teknik i en digital resa genom rymden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Robert Stenberg; Ferdous Berg; [2018]
  Nyckelord :Digital teknik; förhandling; förskola; samspel; SCOT;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och diskutera hur digital teknik och pedagogiska aktiviteter ömsesidigt konstrueras och meningsförhandlas inom ramarna för ett teknikbaserat lek- och undervisningsprojekt i förskolan. The social construction of technology (SCOT) blev en relevant teoretisk utgångspunkt för studiens syfte. LÄS MER