Sökning: "förskola måltid"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden förskola måltid.

 1. 1. Måltidspedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Carolina Kjellander; Emilia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; måltidspedagogik; måltid; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans vardag. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken, hur arbetar de med måltidspedagogik och varför arbetar de med måltidspedagogik. LÄS MER

 2. 2. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
  Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER

 3. 3. Den kommunala måltidsutvecklaren : En studie om en framväxande profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :E. Frick; Erika Månsson; [2019]
  Nyckelord :Offentliga måltider; kostchef; måltidschef; måltidsutvecklare; måltidsplanerare; måltidsstrateg; måltidskonsult; kostekonom; kostsamordnare; måltidsinspiratör; kvalitétescontroller; kostvetare; verksamhetsutvecklare;

  Sammanfattning : Varje dag serveras det cirka tre miljoner måltider inom den offentliga sektorn, där Sverige är ett av tre länder som erbjuder kostnadsfri måltid i förskola, skola och äldreomsorg. Lagen beskriver att måltiden ska vara näringsriktig och det är måltidsutvecklaren som tillsammans med kost-/ måltidschef arbetar med måltiderna. LÄS MER

 4. 4. Pasta makaroner, tio miljoner : Hur matematiken synliggörs vid måltidssituationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emilia Glaad; Malin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Matematik; Måltid; Bishop; Observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur matematik synliggörs av pedagoger vid måltidssituationen i förskolan. I begreppet måltidssituation innefattas såväl dukningssituationen som själva lunchmåltiden. Måltidssituationen är en rutinsituation som vi menar har stor pedagogisk potential för lärande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Samtalet mellan pedagog och barn under måltiden på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Patricia Wiberg; Said Reem; [2019]
  Nyckelord :förskola; lärande; matematik; måltid; omsorg; samtal; språkutveckling; uppfostran;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka samtalet mellan pedagogen och barnen under måltiden. Studien har en kvalitativ metod med observationer som stöd för att komma fram till svaren på de frågeställningar som vi har ställt. Totalt har åtta observationer utförts på två förskolor. LÄS MER