Sökning: "förskola matsituation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden förskola matsituation.

 1. 1. Undervisning i förskolans rutinsituationer : Spontan eller planerad aktivitet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Strandqvist; [2018]
  Nyckelord :Undervisning; förskola; aktionsforskning; förskollärare;

  Sammanfattning : Undervisningsbegreppet är nytt i förskolan och ett förslag till revidering av läroplanen LPFÖ 98, där undervisning ingår, är lagd. Studiens syfte är att titta på hur undervisning i förskolans rutinsituationer, såsom tambur och matsituation, ser ut samt hur förskollärare förhåller sig till undervisning i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Barns antalsuttryck och pedagogens bemötande i förskolans måltidssituation.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anne-Helene Svensson; [2017]
  Nyckelord :Antal; barn; matsituation; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur barn uttrycker antal under måltidssituationer samt hur pedagogerna bemöter dessa uttryck. Observationerna av barnen visar att barnen använder olika principer och strategier när de uttrycker antal, exempelvis vid matbordet där barnen ser, känner och räknar antal. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande i matsituationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Holm Maria; [2015]
  Nyckelord :Matsituation; inflytande; förskola; barn;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om barn inflytande i förskolan, med särskilt fokus på matsituationerna. I studien har jag valt att titta på vilka inflytandesituationer som kan identifieras, vilka initiativ barnen tar till inflytande samt hur pedagogerna bemöter barns inflytande. LÄS MER

 4. 4. Matsituationen i förskolan-är det en möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Ekdahl Blomqvist; Sandra Larsson; [2015]
  Nyckelord :förskola; barns perspektiv; matsituation; delaktighet och inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på barns perspektiv på delaktighet och inflytande under matsituationen i förskolan. Ett problem som tidigare har synliggjorts är att småbarn i förskolan inte får vara delaktiga och ta sin egen mat samt att de inte får möjlighet till inflytande under matsituationen i den utsträckning som skulle kunna erbjudas. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers förhållningssätt till barns lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lina Johansson; Emma Åsberg; [2014]
  Nyckelord :Lärprocesser; pedagogiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund:Inspirationen till vårt valda ämne fann vi genom våra personliga erfarenheter från våra studier vid högskolan och från de VFU (verksamhetsförlagd utbildning) -tillfällen vi haft, då vi båda upplevt hur skilda pedagogiska förhållningssätt påverkar barns lärande. Genom teoretiska utgångspunkter som Vygotskijs sociokulturella syn på barns lärande och Reggio Emilia filosofins tankar om det kompetenta barnet har vi jämfört hur pedagogiska förhållningssätt kan påverka barns lärprocesser. LÄS MER