Sökning: "förskola meningsskapande populärkultur"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden förskola meningsskapande populärkultur.

 1. 1. Jag är med i superhjälteteamet : En studie om populärkultur i förskolan ur ett multimodalt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Moa Svedén; Camilla Östlund; [2010]
  Nyckelord :Förskola; Lärande; Multimodalitet; Populärkultur;

  Sammanfattning : I dagens samhälles rika informationsflöde färgas barns intressen och kunskaper av det massiva populärkulturella utbud som råder, där de möter karaktärer i en mängd resurser så som tv-spel, filmer, leksaker och kläder. Då dessa populärkulturella karaktärer är så frekvent närvarande i barns liv används de flitigt i lek och i samtal med andra barn. LÄS MER

 2. 2. Spindelmannen i förskolan? En studie av sex pedagogers förhållningssätt till populärkulturella leksaker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lotta Escoto; Gabriella Lundberg; [2007]
  Nyckelord :populärkultur; leksaker; förhållningssätt; pedagogik; förskola;

  Sammanfattning : Många av de leksaker förskolebarn leker med på sin fritid är kopplade till populärkulturen. Samtidigt ser man inte populärkulturella leksaker i förskolan. Syftet med studien var att genom kvalitativa intervjuer undersöka sex förskollärares förhållningssätt till barns populärkulturella leksaker. LÄS MER