Sökning: "förskolan hem"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden förskolan hem.

 1. 1. Föräldrasamverkan i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares roll i samverkan mellan förskola och hem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Kvist; Emelie Kvist; [2019]
  Nyckelord :Förskola; föräldrasamverkan; förskollärare; roll; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om förskollärares perspektiv på föräldrasamverkan i förskolan och hur förskollärare betraktar sin roll i samverkan med föräldrar samt hur de anser att de kan utveckla trygghet i sin yrkesroll gällande samverkan mellan förskola och hem. Studiens frågeställningar var: hur beskriver förskollärarna sin roll i föräldrasamverkan? Vad kan bidra till känsla av trygghet i rollen som förskollärare i föräldrasamverkan? Studiens teorier är det sociokulturella perspektivet och det dramaturgiska perspektivet. LÄS MER

 2. 2. "Nu får ni klara min son själva" : En vetenskaplig essä om förskolan som en del av instiutionaliseringen av barndomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anneli Molin; [2019]
  Nyckelord :preschool history; institutionalization of childhood; shared responsibility; education; transition between home and preschool; förskolans historia; institutionalisering av barndomen; delat ansvar; utbildning; övergången mellan hem och förskola;

  Sammanfattning : My essay is about the transition between home and preschool and takes its starting point in two stories. The first describes an induction conversation and how I as an educator react and act on the basis of the reactions of the two caregivers. LÄS MER

 3. 3. ”Vi måste bjuda in vårdnadshavare till dialogen om barns lärande” : En kvalitativ studie om förskollärares möjligheter att synliggöra barns lärande för vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenni Larsson; Josefin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; lärande; samverkan; pedagogisk dokumentation; undervisning och vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare synliggör barns lärande och undervisning i förskolan för vårdnadshavare och hur de resonerar kring begreppet undervisning. Studien utgår från psykologen Bronfenbrenner utvecklingsekologiska teori, inom vilken barns utveckling påverkas av hem och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Samverkan i förskolan : Förskollärares perspektiv på samverkan med vårdnadshavare med andra modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Lexén; Siri Kindå; [2019]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; samverkan; modersmål; vårdnadshavare; förskollärare; föräldrasamverkan; mångkultur; interkulturalitet; invandrad; flerspråkig samverkan;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om samverkan med vårdnadshavare som talar andra modersmål än svenska. I studien visar vi på den komplexitet som samverkansarbete innebär för fem förskol-lärare som arbetar på olika förskolor i en stor stad i Mellansverige. LÄS MER

 5. 5. Religionsfrihet i förskolan: Tolkning, påverkan och omsorgsetiska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yolanda Hägg; [2019]
  Nyckelord :religionsfrihet; omsorgsetiska dilemman; natural caring; modelling; dialouge; konfessionell utbildningsinstitution; sekulär utbildningsinstitution; kollektiv religion som råder i hemmet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur pedagoger kan närma sig begreppet religionsfrihet i förhållande till barn i förskolan. Jag har undersökt i vilka omsorgssammanhang pedagoger väljer att handla efter vårdnadshavares önskemål baserade på religiös trosåskådning, barns önskemål eller de styrdokument verksamheten vilar på. LÄS MER