Sökning: "förskolan som förberedande"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden förskolan som förberedande.

 1. 1. Matematikundervisning i förskolan och förskollärarens roll : En intervjustudie med åtta verksamma förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasha Bahi; Nour Elhouda Rajab; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; matematik; förskolan; förskollärarens roll; interaktion; förskolemiljö; kommunikation;

  Sammanfattning : Elevers svårigheter i ämnet matematik i skolan och framgången av det pedagogiska och didaktiska innehållet i förskolan i andra länder har gett inspiration att förskolan att erbjuda undervisning i matematik. År 2018 fick förskolan en ny läroplan, Läroplan för förskolan Lpfö 18, där förskollärare har ett tydligt ansvar i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelser av förskolegårdens olika zoner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isaksson Christopher; [2020]
  Nyckelord :Barns upplevelser; Barns perspektiv; Affordans; Sinnlig; Vidlyftig; Samvaro; Fantasi; Fenomenologi; Förskolegårdens zoner; Utomhusmiljö; Risktagande lek; Konstruerad och naturlig miljö.;

  Sammanfattning : Barns upplevelser av förskolegårdens zoner och det som utgör en zons upplevelsevärde är ett vagt utforskat område. Då läroplanen för förskolan bygger på barns intressen blir en inblick i barns perspektiv med fokus på deras upplevelser av förskolegården ett aktuellt forsknignsområde. LÄS MER

 3. 3. Den undervisande barnboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Gradinaj; Sofie Persson; [2019]
  Nyckelord :Barnbok; Högläsning; Litearcy; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur barnboken kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolan. Vi vill veta hur verksam personal inom förskolan väljer att använda sig av barnböcker, hur de väljer bok och hur de väljer att därefter arbeta vidare med bokens innehåll. LÄS MER

 4. 4. Ritprat som kommunikativ metod : pedagogers förhållningssätt till ritprat i kommunikation med barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Annica Cedervall; Hanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Baby signs; Bild; Förskola; Kommunikativa metoder; Literacy; Ritprat; Semiotiska system;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie belyser ritprat som kommunikativ metod på förskolan. Ritprat består av ritade berättelser i kombination med det verbala språket. Ritprat används för att visualisera olika situationer med syftet att bland annat synliggöra människors olika perspektiv, tankar och känslor. LÄS MER

 5. 5. Barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet : - Förskolan som den trygga basen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Azra Mlivic; Ellen Nordquist; [2016]
  Nyckelord :child neglect; child abuse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ge upphov till en djupare och förberedande kunskap inför kommande yrke inom området barn som utsätts för våld i hemmet. Arbetet genomsyras utav ett perspektiv vilket är förskollärarperspektivet. Vi kommer genom analyser ta reda på förskollärares utsagor om barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet. LÄS MER