Sökning: "förskolan som komplement"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden förskolan som komplement.

 1. 1. Tydliggörande pedagogik i förskolan : En intervjustudie om hur förskollärare kan arbeta med tydliggörande pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Engberg; Caroline Forslöf; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; inkludering; lärmiljö; rutiner; struktur; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några förskollärares arbete med tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda komplement till det talande språket genom olika visuella strategier, som att kunna ta till sig instruktioner med hjälp av bilder och texter utifrån det individuella behovet. LÄS MER

 2. 2. Hur kan digitala verktyg användas i förskolan? : Meta-analys av högskolestudenters metod och resultat i ett urval examensarbeten om förskollärares användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Andersson; [2022]
  Nyckelord :Användning; didaktik; digitala verktyg; lärplatta; förskollärare;

  Sammanfattning : Användandet av digitala verktyg har ökat under det senaste decenniet och är idag en del av vår vardag. Digitala verktyg innefattar mobiltelefoner, lärplattor, datorer, tv-apparater, projektorer etc. Dessa verktyg är vanligt förekommande ute på våra förskolor. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens arbete med musik som stöd för språkutveckling : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Marijan Arwand; Madeleine Tell; [2022]
  Nyckelord :Kvalitativ metod; musik; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur språkfrämjande arbete uttrycks i musikundervisning i förskolan. Studien utgår efter hur förskollärarna arbetar med musik i språkutvecklande syfte, hur musikundervisning utformas i verksamheten samt hur pedagogerna reflekterar på sina möjligheter att undervisa i musik utifrån egna kompetenser. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens arbete med musik som stöd för språkutveckling : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Marijan Arwand; [2022]
  Nyckelord :kvalitativ metod; musik; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att undersöka hur språkfrämjande arbete uttrycks i musikundervisning i förskolan. Studien utgår efter hur förskollärarna arbetar med musik i språkutvecklande syfte, hur musikundervisning utformas i verksamheten samt hur pedagogerna reflekterar på sina möjligheter att undervisa i musik utifrån egna kompetenser. LÄS MER

 5. 5. Ett kritiskt förhållningssätt till IKT och digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar kring IKT, digitala verktyg och källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frohm Lisabeth; Albertsson Julia; [2022]
  Nyckelord :Activity triangle; digital tools; ICT; source criticism; preschool teacher.; Aktivitetstriangel; digitala verktyg; IKT; källkritik; förskollärare.;

  Sammanfattning : In today's society, the use of digital tools and social media is increasing. Therefore, we want to study how preschool teachers express their use of digital tools, and how they describe a source-critical approach in relation to children's usage of information communication technology (ICT). LÄS MER