Sökning: "förskolans historiskt framväxt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden förskolans historiskt framväxt.

 1. 1. "Framtidens förskola" : En studie om hur tre förskolor förändrat sin fysiska miljö efter medvetna pedagogiska tankar och visioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Lena Hjers; Emina Komad; Nina Melén; [2009]
  Nyckelord :material; fysisk miljö; förändringsarbete; förskola; pedagogik;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I vår bakgrund presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt som utgörs av den utvecklingsekologiska teorin, förskolans fysiska miljö ur ett historiskt perspektiv och framväxt fram till Lpfö98, pedagogiska inriktningar samt aktuell forskning inom högskolan.SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka förskolor som förändrat sin fysiska miljö efter medvetna pedagogiska tankar och visioner. LÄS MER

 2. 2. Från Barnkrubba till Lpfö 98. Förskolan, pedagogiken och yrkesrollens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Johanna Freij Gunnarsson; Jenny Rehngren; [2008]
  Nyckelord :barnkrubba; kindergarten; historia; litteraturstudier; förskola; barnträdgårdslärarinna; förskollärare; pionjärer;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sverige har gått igenom stora förändringar, från att ha varit ettindustrisamhälle till att nu vara ett informationssamhälle. Då samhället harförändrats har detta även påverkat förskolan som institution. LÄS MER