Sökning: "förskolans rutinsituation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden förskolans rutinsituation.

 1. 1. Måltidens möjligheter - förskollärares tankar kring förskolans måltider

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristin Nielsen; My Nilsson; [2020]
  Nyckelord :måltid; rutinsituation; förskola; omsorg; lärande; undervisning; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare hanterar och reflekteraröver måltiden i förhållande till förskolans uppdrag då måltiden är en av förskolans mesttidskrävande och ständigt återkommande rutinsituationer. Studien uppkom utifrån att vi setten avsaknad av reflektion och diskussion kring hur måltiden används i förskolan vid vårverksamhetsförlagda utbildning, samt utifrån vår yrkeserfarenhet som barnskötare. LÄS MER

 2. 2. Pasta makaroner, tio miljoner : Hur matematiken synliggörs vid måltidssituationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emilia Glaad; Malin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Matematik; Måltid; Bishop; Observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur matematik synliggörs av pedagoger vid måltidssituationen i förskolan. I begreppet måltidssituation innefattas såväl dukningssituationen som själva lunchmåltiden. Måltidssituationen är en rutinsituation som vi menar har stor pedagogisk potential för lärande och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Förskolans rutinsituation - hinder eller möjligheter för barns kommunikation : En studie om yngre barns intra-aktioner med alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken vid förskolans rutinsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Håkansson; Lina Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Posthumanism; agentisk realism; intra-aktion; sammanflätning; alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken; kommunikation; förskolans rutinsituation;

  Sammanfattning : Examenstudiens inriktning fokuserar på vad som sker i mötet mellan de yngre barnen i åldrarna 1–3 år, förskolepersonal, bild och tecken som alternativa kommunikationsmaterial vid rutinsituationerna hallen och samlingen. Tidigare forskning vi har tagit del av visar att användandet av bild och tecken gynnar barns språk- och kommunikationsutveckling. LÄS MER

 4. 4. ”Matematik är en sådan självklarhet” : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med matematik med de yngsta barnen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Frida Simonsson; Fanny Österberg; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; ett–treåringar; Alan Bishops sex matematiska aktiviteter; rutinsituation; matematisera.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till kunskap om matematikundervisning av de yngsta barnen i förskolan. Studien genomfördes med sex kvalitativa intervjuer med förskollärare som arbetar i förskolan med de yngsta barnen, det vill säga ett–treåringar. LÄS MER

 5. 5. "Utgång eller utveckling?" : -En fallstudie om vilket lärande som kan upptäckas i förskolans hall.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Appelgren; Emelie Nygårds; [2017]
  Nyckelord :Förskola; lärande; barn; hall; läroplan;

  Sammanfattning : Vissa ser förskolans hall som en passage mellan inne och ute. Andra ser förskolans hall som en miljö att utvecklas i. Medan vissa ser hallen som en stressig rutinsituation som endast är en övergång till något annat. I denna studie utgår vi ifrån att hallen är en plats för lärande. LÄS MER