Sökning: "förskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 490 uppsatser innehållade ordet förskolebarn.

 1. 1. Hantering av födoämnesallergier i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sandra Glännman; Hanan Selim; Sandra Shamoun; [2018-08-16]
  Nyckelord :allergier; förskolebarn; säkerhet; fallstudie; barnomsorgen;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Anna PostExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 54 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2018.... LÄS MER

 2. 2. Barns hypoteser och initiativ i en fysikaktivitet om flytkraft : En studie om barns initiativ ien problemlösande aktivitet om flyta-sjunka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Nina Ekström; [2018]
  Nyckelord :Explain; float; sink; sciences; construction; physics; preschool; problem solving; preschoolchildren; Förklara; flyta; sjunka; vetenskap; konstruktion; fysik; förskola; problemlösning; förskolebarn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur femåriga barn i förskolan förklarar och kommer på lösningar kring ett problemlösande experiment kring det fysikaliska fenomenet flyta-sjunka. Metoden som valts att använda var videoobservation. Studien baseras på en videoobservation under ca 25 minuter med fyra barn i femårsåldern. LÄS MER

 3. 3. ”För att de måste sitta ihop, för att kunna åka in överallt” : En studie om att undersöka förskolebarns uppfattningar om elektricitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Liza Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Electricity; physics in preschool; electric current; preschool children; teaching; Elektricitet; fysik i förskolan; ström; förskolebarn; undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to determine how pre-school children between the ages of four and six perceive electricity. The study used observation as a method and a field study equipped with a video camera. A semi-structured interview was also conducted to capture the pre-school teacher’s experiences and perceptions of the study. LÄS MER

 4. 4. Förskolepedagogers förhållningssätt till barn ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Felicia Johansson; Houda Obeid; [2018]
  Nyckelord :Genus; Förskola; Kön; Jämställdhet;

  Sammanfattning : I vår studie vill vi belysa hur pedagoger bemöter förskolebarn utifrån ett genusperspektiv och hur de talar om genus. Våra frågeställningar i denna studie är: Hur bemöter pedagoger förskolebarn utifrån ett genusperspektiv? Hur talar pedagoger om genus? Den forskning och teori vi utgår ifrån är utvecklade av Maria Hedlin (2010) och Yvonne Hirdman (2003). LÄS MER

 5. 5. Distraktionstekniker för förskolebarn relaterat till konventionella röntgenundersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michaela Bjarnason; Sylvia Andersson Staniszewski; [2018]
  Nyckelord :Distraction; Preschool children; Radiology department; Care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this review is to evaluate effective distraction techniques that could be applicable to preschool children in the radiology department. Databases used for search were MEDLINE and CINAHL. Due to a lack of literature on distraction techniques in the radiology setting, studies included were from auxiliary health care practices. LÄS MER