Sökning: "förskoleinnehåll"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förskoleinnehåll.

  1. 1. "Det ser ut som ett dagis fast det är på skolan" : Fem- och sexåringars förväntningar på förskoleklassen

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Julia Andersson; [2015]
    Nyckelord :Förskoleklass; förväntningar; elever; förskoleinnehåll; ”skolifiering”;

    Sammanfattning : Förskoleklassen är en skolform mellan förskola och skola där eleverna går under ett år. Förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna för fortsatt utbildning som ska utgå från en helhetssyn på eleven. Förskoleklassen har svårt att hitta sin roll med balans mellan lek och lärande samt vilket undervisningsinnehåll den ska ha. LÄS MER