Sökning: "förskoleklass. specialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden förskoleklass. specialpedagog.

 1. 1. Lärares attityder och upplevelser om kartläggningsmaterialet Hitta språket relaterat till elever med läs - och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Holmander; Hanna Svensson; [2023]
  Nyckelord :Hitta språket; kartläggningsmaterial; läs- och skrivsvårigheter; språklig medvetenhet; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Hitta språket är ett stöd för att kartlägga elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass. Kartläggningsmaterialet är obligatoriskt och ska utföras under höstterminen i förskoleklassen. Syfte är att identifiera elever som är i behov av stöd. I skollagen står det att elever som är i behov av stöd har rätt att få det i tid. LÄS MER

 2. 2. Problematisk skolfrånvaro: Skolrepresentanternas röst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Wilma Bergman; Anna Marklund; [2023]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; skolk; problematisk skolfrånvaro; samverkan; Bronfenbrenner.;

  Sammanfattning : I Sverige omfattas alla elever från förskoleklass till årskurs nio av skolplikt, men ändå har många elever hög frånvaro. Problematisk skolfrånvaro är ett globalt samhällsproblem som kan ge allvarliga konsekvenser för eleven både nu och i framtiden, vilket dessutom leder till stora samhällskostnader. LÄS MER

 3. 3. Övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Regina Löfgren; Sara Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Övergångsprocess; förskola; förskoleklass. specialpedagog;

  Sammanfattning : Abstrakt Att gå från att vara ett förskolebarn till att bli ett förskoleklassbarn kan ses som ett naturligt steg för barnet. Det kan vara en omvälvande upplevelse att få möta allt det nya och okända. Att främja en gynnsam övergång för barnet är viktig för barnets framtida utveckling och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Från enskilda bokstäver till ord : En studie om lärares arbete med tidig läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sofia Olsson; [2022]
  Nyckelord :Tidig läsinlärning; förskoleklass; Bornholmsmodellen; arbetssätt; läsförståelse; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Detta arbete utgår från att redogöra kring lärares uppfattning kring den tidiga läsinlärningen. Syftet för studien har utgått ifrån att vilja belysa lärares arbetssätt kring den tidiga läsinlärningen och hur den kan användas i förskoleklass och årskurs 1-2. LÄS MER

 5. 5. Från enskilda bokstäver till ord : En studie om lärares arbete med tidig läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofia Olsson; [2022]
  Nyckelord :Tidig läsinlärning; förskoleklass; Bornholmsmodellen; arbetssätt; läsförståelse; läs- och skrivsvårigheter.;

  Sammanfattning : Detta arbete utgår från att redogöra kring lärares uppfattning kring den tidiga läsinlärningen. Syftet för studien har utgått ifrån att vilja belysa lärares arbetssätt kring den tidiga läsinlärningen och hur den kan användas i förskoleklass och årskurs 1-2. LÄS MER