Sökning: "förskoleklasser lokaler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden förskoleklasser lokaler.

 1. 1. Integrerad förskoleklass - lika men ändå så olika. Pedagogers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Karlsson; [2014-03-31]
  Nyckelord :Montessoriskola; Integrerad förskoleklass; Lokaler; Traditioner; Läroplanen; Lek;

  Sammanfattning : Förskoleklass infördes som en valfri skolform 1998. Avsikten från regeringens sida var att förskoleklassen skulle fungera som en bro mellan förskola och skola, men forskning och undersökningar har visat att det inte riktigt blev som det var tänkt, utan att skolans traditioner har krupit ner i åldrarna. LÄS MER

 2. 2. Förskoleklass - en klass för sig? Pedagogers uppfattning om förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Plato; [2010]
  Nyckelord :Förskoleklass; Sexåringar;

  Sammanfattning : Att förbereda barnen inför sin fortsatta skolgång är en av grunderna i det pedagogiska yrket redan från förskolan. Förskoleklassen har gemensam läroplan med grundskolan men ska arbeta utifrån förskolans pedagogiska arbetssätt. LÄS MER