Sökning: "förskolepedagogik pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden förskolepedagogik pedagogik.

 1. 1. Förutsättningar för en transinkluderande förskolepedagogik : En litteraturstudie om transbarns tid i förskolan och arbetet för inkludering och acceptans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Rosander; Matilda Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskolepedagogik; genuspedagogik; transinkluderande pedagogik; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Antalet barn som diagnostiseras med könsdysfori ökar enligt statistiken och därmed sker en ökning av transbarn i förskolan. Samtidigt visar forskningen att transpersoner utsatts för trakasserier och diskriminering i skolan på grund av att de går emot den rådande tvåkönsnormen. LÄS MER

 2. 2. Genusperspektiv i förskolans pedagogik – ett ambivalent uppdrag? : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar av genus i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Engla Halvarsson; Jackie Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Kön; Feministisk poststrukturalism; Genus; Förskolepedagogik; Jämställdhet; Normkritik; Normkreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få reda på mer kring hur pedagoger ser på genus som aspekt i förskolepedagogiken i sitt arbete med barnen. Frågeställningarna berör pedagogers uppfattningar av genus och genusperspektiv i förskolans pedagogik, samt vad pedagoger uppfattar som möjliga verktyg och metoder för att arbeta genusmedvetet i förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. "Det som kan göras inne kan göras ute" : -En intervjustudie om förskollärares syn på utomhuspedagogik och dess inverkan på barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Filippidou; Camilla Rang Timander; [2019]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; intervjustudie; barns lärande; praktiskt lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utomhuspedagogik är en pedagogisk inriktning som har fått mycket uppmärksamhet. Syftet med denna studie ämnar jämföra förskollärares syn på utomhuspedagogik och deras syn på barns lärande utomhus, i olika typer av förskolor. LÄS MER

 4. 4. Barngruppens storlek, arbetssituationen och uppdraget : En jämförandestudie mellan waldorfpedagoger och förskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ingrid Waldh; [2019]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskollärare; förskolan; waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie jämför uppfattningar om barngruppens storlek, det pedagogiska uppdraget och arbetssituationen hos waldorfpedagoger och kommunalt anställda förskollärare. Barngruppernai förskolan har växt de senaste decennierna, och frågan är alltjämt aktuell i samhällsdebatten. LÄS MER

 5. 5. Spadar är till för att grävas med : En kvalitativ studie om konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellicka Mellgren; Karin Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsstrategier; förskollärare; yngre barn;

  Sammanfattning : Vår studie byggde på kvalitativa intervjuer med förskollärare från två olika pedagogiska inriktningar, Montessoripedagogik och traditionell förskolepedagogik. Syftet var att undersöka hur förskollärare definierar en konflikt samt undersöka vilka olika strategier de säger sig använda för att hjälpa barnen att hantera konflikterna. LÄS MER