Sökning: "förskolepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet förskolepedagogik.

 1. 1. Förutsättningar för en transinkluderande förskolepedagogik : En litteraturstudie om transbarns tid i förskolan och arbetet för inkludering och acceptans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Rosander; Matilda Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskolepedagogik; genuspedagogik; transinkluderande pedagogik; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Antalet barn som diagnostiseras med könsdysfori ökar enligt statistiken och därmed sker en ökning av transbarn i förskolan. Samtidigt visar forskningen att transpersoner utsatts för trakasserier och diskriminering i skolan på grund av att de går emot den rådande tvåkönsnormen. LÄS MER

 2. 2. Socialt samspel i förskolan enligt bilderböcker : Analys av bilderböcker där handlingen utspelar sig i en förskolemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Klevestedt; [2020]
  Nyckelord :Children s literature; picture book; preschool; social interaction; Barnlitteratur; bilderbok; förskola; socialt samspel;

  Sammanfattning :   The purpose of the study is to contribute knowledge about how the social interaction in preschool is portrayed in picture books. I set out the following two questions to help me achieve this goal. LÄS MER

 3. 3. Att främja modersmål i förskolan : Pedagogers inställning och aktiviteter

  L3-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Evelina Eriksson-Glad; Annika Hovbrandt; [2020]
  Nyckelord :Preschool education; mother tongue pedagogy; intercultural education; Sociocultural theory; Sweden; Modersmål; förskolepedagogik; interkulturell utbildning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this essay, is to investigate how preschool pedagogues support mother tongue development. The research questions guiding our study were the following: What activities encourage mother tongue development? What approach do pedagogues have towards mother tongue development?  The theoretical framework used to guide the collection and analysis the empirical material is social-cultural theory, and the related concepts of mediation and diversified normality. LÄS MER

 4. 4. Genusperspektiv i förskolans pedagogik – ett ambivalent uppdrag? : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar av genus i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Engla Halvarsson; Jackie Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Kön; Feministisk poststrukturalism; Genus; Förskolepedagogik; Jämställdhet; Normkritik; Normkreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få reda på mer kring hur pedagoger ser på genus som aspekt i förskolepedagogiken i sitt arbete med barnen. Frågeställningarna berör pedagogers uppfattningar av genus och genusperspektiv i förskolans pedagogik, samt vad pedagoger uppfattar som möjliga verktyg och metoder för att arbeta genusmedvetet i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. "Man blir mer medveten om vad som händer och fötter" : En undersökning om förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Joccelyn Lindqvist; Matilda Söderberg; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskolepedagogik; förskollärare; dokumentation; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att bidra till mer kunskap om pedagogisk dokumentation i förskolan. Genom semistrukturerade intervjuer genomfördes kvalitativa studier där förskollärare fick berätta om deras arbete med pedagogisk dokumentation. LÄS MER